Rhanbarth Môn

PREMIERE BAFTA Cymru – FFILMIAU ARCHIF SINEMAES 2017

Poster Dangosiad Archif Oriel Môn   Poster

Bowlio Deg Môn

Llongyfarchiadau i Ganghennau Rhosmeirch a Bodwrog a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth Bowlio Deg Rhanbarth Môn. 1af – Cangen Rhosmeirch, 2il a 3ydd – Cangen Bodwrog.      

Cystadleuaeth Radi Thomas – Rhanbarth Môn

Gwyl Ranbarth Môn

Dyma luniau buddugwyr Gwyl Ranbarth Môn. Parti Edern fu’n diddanu.

Bowlio Deg Môn 2016

Llongyfarchiadau i Gangen Llangefni a ddaeth yn gyntaf, Cangen Rhosmeirch yn ail, a Changen Llandegfan yn drydydd  yng ngornest Bowlio Deg Môn.

Aelodau Môn yn cerdded Llwybr Arfordir Môn

  Bu criw o aelodau canghennau Ynys Môn yn mwynhau cerdded rhan hyfryd o Lwybr Arfordir Môn sydd yn ymestyn o Ynys Lawd i Drearddur.  Nôd Margaret Roberts, y Llywydd Rhanbarth,  …Darllen mwy  »

Aelodau Rhanbarth Môn yn hybu iechyd Calon

Dyma lun criw o aelodau canghennau Ynys Môn yn mwynhau cerdded rhan hyfryd o Lwybr Arfordir Môn sydd yn ymestyn o Ynys Lawd i Drearddur. Nôd Margaret Roberts, y Llywydd  …Darllen mwy  »

Arddangosfa Melinau Môn Yn Oriel Môn

Ar nos Lun y 23ain o Chwefror cafwyd noson i ddathlu’r arddangosfa.  Daeth nifer ynghyd i’r cyfarfod. Llywyddwyd gan Margaret Roberts, Llywydd y Rhanbarth. Dechreuwyd y noson drwy ganu anthem  …Darllen mwy  »

Arddangosfa Sioe Llanelwedd yn Oriel Môn

Cangen y Fali yn Ymweld ag Oriel Môn Bu nifer o aelodau Môn yn paratoi arddangosfa Celf a Chrefft ar gyfer Sioe Llanelwedd 2014, a bellach mae’r cynnyrch yn cael  …Darllen mwy  »

Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru

Gan mai Sir Fôn yw’r Sir Nawdd eleni, aelodau rhanbarth Môn sydd wedi bod wrthi’n brysur yn paratoi’r arddangosfa ar gyfer Stondin Merched y Wawr. Aelodau o Amlwch, Cemaes, Rhosybol,  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Mehefin

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mehefin

   • Gorffennaf

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Gorffennaf

 • Dyddiad: 24/09/2018

  Is-bwyllgorau a Phwyllgor Rhanbarth Môn

  Capel y Gad, Bodffordd
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Eluned Jones
  Maes Mawr, Llanfechell, Ynys Mon LL68 0SE
  01407 710 888
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catherine Jones
  Clwch Lon Tarw Porth Llechog Amlwch
  01407 831420
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Linda Lloyd Owen
  Erw Las, Llanbedrgoch, Ynys Môn LL76 8TZ
  01248 450 480
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 520 412