Rhanbarth Penfro

Gwyl Dewi yn Abergwaun

Ar ddydd Sadwrn, Chwefror 28 treuliodd aelodau o ganghennau Trefdraeth a Dinas brynhawn yn sgwrsio efo dosbarth y dysgwyr yn Ysgol Bro Gwaun. Bu’ n brynhawn diddorol i’r aelodau ac yn arbennig o fuddiol i’r dysgwyr. Cynhaliwyd y sesiwn hon mewn cydweithrediad â Menter Iaith Penfro a chymaint oedd brwdfrydedd yr alodau ac ymateb y dysgwyr fel y penderfynwyd cynnal diwrnodau tebyg mewn lleoliadau eraill o fewn y rhanbarth a changhennau  i  gynorthwyo yn yr un modd.

Aelodau o ganghennau Dinas a Threfdraeth yn sgwrsio efo dosbarth y dysgwyr yn Ysgol Bro Gwaun.

Aelodau o ganghennau Dinas a Threfdraeth yn sgwrsio efo dosbarth y dysgwyr yn Ysgol Bro Gwaun

Aelodau o ganghennau Merched y Wawr Trefdraeth a Dinas yn cefnogi Cymru

Aelodau o ganghennau Trefdraeth a Dinas yn cefnogi Cymru

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mehefin

 • Dyddiad: 22/03/2018
  Amser: 7 o'r gloch

  Sioe Ffasiwn Kathy Gittins

  Theatr y Gromlech, Crymych
  Mwy o wybodaeth

  Sioe Ffasiwn Kathy Gittins ar nos Iau Mawrth 22ain yn Theatr y Gromlech Crymych am 7 o’r gloch

  Tocynnau £10 ar gael wrth Jill Lewis 01994419495

  neu aelodau MyW Sir Benfro

   

  Yr elw yn cael ei rannu rhwng Rhanbarth Penfro a Phwyllgor Sir Benfro o’r Sioe Frenhinol 2019

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Jill Lewis
  Lluest, Llanglydwen, Hendygwyn ar Dâf, Sir Gaerfyrddin SA34 OXP
  01994 419 495
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Elizabeth Evans
  Ceredigion a Phenfro
  01970 832 745
  Officer Photo
  Swyddog Datblygu:
  Elizabeth Evans
  01970 832 745