Rhanbarth Penfro

Noson Wobrwyo Shwmae Sir Benfro

Cynhaliwyd  Noson Wobrwyo  Shwmae  llwyddiannus eleni eto yng Ngholeg Penfro, Hwlffordd gyda Awen Evans, Cangen Ffynnongroes yn ennill gwobr Merched y Wawr i aelod oedd wedi cefnogi a hyrwyddo gweithgareddau’r mudiad a hybu’r iaith Gymraeg yn y gymuned.  Cyflwynwyd y tlws o waith y gof Eifion Thomas i Awen gan Elizabeth Evans, Swyddog Datblygu’r mudiad yng Ngheredigion a Penfro.

Awen Evans yn derbyn y tlws oddi wrth Elizabeth Evans

Awen Evans yn derbyn y tlws oddi wrth Elizabeth Evans

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mehefin

 • Dyddiad: 22/03/2018
  Amser: 7 o'r gloch

  Sioe Ffasiwn Kathy Gittins

  Theatr y Gromlech, Crymych
  Mwy o wybodaeth

  Sioe Ffasiwn Kathy Gittins ar nos Iau Mawrth 22ain yn Theatr y Gromlech Crymych am 7 o’r gloch

  Tocynnau £10 ar gael wrth Jill Lewis 01994419495

  neu aelodau MyW Sir Benfro

   

  Yr elw yn cael ei rannu rhwng Rhanbarth Penfro a Phwyllgor Sir Benfro o’r Sioe Frenhinol 2019

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Jill Lewis
  Lluest, Llanglydwen, Hendygwyn ar Dâf, Sir Gaerfyrddin SA34 OXP
  01994 419 495
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Elizabeth Evans
  Ceredigion a Phenfro
  01970 832 745
  Officer Photo
  Swyddog Datblygu:
  Elizabeth Evans
  01970 832 745