Rhanbarth Y De-ddwyrain

Criw Trafod Llyfrau Y Bont-Faen

Dyma rai o aelodau Criw Trafod Llyfrau Cangen y Bont-Faen sy’n cwrdd ar y trydydd bore Llun bob mis yng ngwesty’r Bear.

Tafwyl 2017

Bu nifer o aelodau’r rhanbarth yn gwirfoddol ar stondin Merched y Wawr yn Tafwyl.  Cyfle gwych i godi ymwybyddiaeth hefyd a dosbarthu copiau o’r Wawr a rhannu gwybodaeth am leoliadau”r  …Darllen mwy  »

Cyfle i weithio i Ferched y Wawr

Rhanbarth y De-ddwyrain yn dathlu pen blwydd aur Merched y Wawr

Daeth 130 o aelodau Merched y Wawr Rhanbarth y De-ddwyrain i ddathlu penblwydd aur y mudiad yng Nghaerdydd. Betsan Powys oedd ein siaradwraig gwadd. Agorwyd y prynhawn gan Tegwen Morris,  …Darllen mwy  »

Dathlu Gwyl Ddewi

Daeth tua 20 aelod o Ferched y Wawr Rhanbarth y De-Ddwyrain i ddathlu Gwyl Dewi wrth orymdeithio yn y Brifddinas. Cytunodd rheolwr tim peldroed Cymru i gael tynnu ei lun gyda’n  …Darllen mwy  »

Ymweld â Chastell Cilycoed gyda dysgwyr Gwent

Bu aelodau Merched y Wawr Y De-ddwyrain gyda dysgwyr Gwent yn dysgu am hanes diddorol Castell Cilycoed.

Tafwyl

Merched y Wawr y De-Ddwyrain yn Tafwyl

Cystadleuaeth Radi Thomas – Rhanbarth Y De-Ddwyrain

Gwyl Wanwyn Y De-Ddwyrain

Cynhaliwyd Gwyl Wanwyn y De-Ddwyrain yn Efail Isaf dan drefniant Cangen Y Garth. Daeth criw da ynghyd i brofi amryw o stondiau yn cynnwys lluniau, ffotograffiaeth, jam a pherlysiau, gwaith  …Darllen mwy  »

Arddangosfa Merched y Wawr yn agor yng Nghaerdydd

Roedd y Gymraeg y byrlymu yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd ar Ddydd ein Nawddsant eleni pan ddaeth aelodau MyW y De-ddwyrain ynghŷd ar gyfer agoriad swyddogol Arddangosfa gan dair Cangen  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Gorffennaf

   • Tachwedd

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249