Rhanbarth Y De-ddwyrain

Cyfarfod Seiber Merched y Wawr Caerdydd

Cyfarfod Seiber Merched y Wawr Caerdydd! 8fed o Fedi, 2020 Mae’n amlwg bod aelodau’r gangen yn giamstars ar zoom bellach a braf felly oedd gweld llond sgrîn o wynebau cyfarwydd  …Darllen mwy  »

Cangen Cwm Rhymni yn cyfarfod

Dosbarthu rhifyn newydd y Wawr. Clonc ond cadw pellter cymdeithasol ym Mharc Penalltau.

Dysgwraig y flwyddyn yn y De Ddwyrain

Ein Llywydd Rhanbarth Eluned Davies-Scott yn sgwrsio gyda Fiona Collins Dysgwraig y flwyddyn yng gwrs Calan Prifysgol De Cymru ar y 3ydd o Ionawr 2020.

Gwasanaeth Carolau y De Ddwyrain

Trwy gydweithio mi allwn ni wneud gwahaniaeth ac mae’r diolch i chi holl aelodau a gwirfoddolwyr Merched y Wawr. Diolch yn fawr i waith tîm, trefnus, brwdfrydig a chyfeillgar Cangen  …Darllen mwy  »

Bag Merched y Wawr ar daith!!

Dyma lun a dynnwyd yn Japan, yn dyst fod bag Merched y Wawr yn gallu teithio ar draws y byd. Yr aelodau hyn ar eu ffordd i wylio tîm rygbi  …Darllen mwy  »

Rhanbarth y De-Ddwyrain yn Casglu Sbwriel

Fel rhan o ymgyrch genedlaethol Merched y Wawr, aeth rhai o ffrindiau ac aelodau Rhanbarth y De-Ddwyrain ati i gasglu sbwriel o amgylch Ysgol Treganna fore dydd Sadwrn, yr 22ain  …Darllen mwy  »

Merched y Wawr yn Cyflwyno Laura McAllister

Bu Rhanbarth y De-Ddwyrain yn brysur iawn dros y penwythnos yng Ngŵyl Gymraeg Tafwyl. Mae Tafwyl yn Ŵyl sy’n cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd yn flynyddol ac eleni, roedd  …Darllen mwy  »

Gŵyl Wanwyn Rhanbarth y De Ddwyrain

Dyma ychydig o luniau bwrlwm Gŵyl Wanwyn Rhanbarth y De Ddwyrain.

Criw Trafod Llyfrau Y Bont-Faen

Dyma rai o aelodau Criw Trafod Llyfrau Cangen y Bont-Faen sy’n cwrdd ar y trydydd bore Llun bob mis yng ngwesty’r Bear.

Tafwyl 2017

Bu nifer o aelodau’r rhanbarth yn gwirfoddol ar stondin Merched y Wawr yn Tafwyl.  Cyfle gwych i godi ymwybyddiaeth hefyd a dosbarthu copiau o’r Wawr a rhannu gwybodaeth am leoliadau”r  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Gorffennaf

   • Tachwedd

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249