Rhanbarth Y De-ddwyrain

Gwenan Gibbard yng nghwmni cangen Caerdydd

Dyma Gwenan Gibbard wythnos diwethaf gyda Cangen Caerdydd ar Zoom. Noson swyniarus a chofiadwy iawn.

Cangen Pontypridd yn dechrau ail gyfarfod

Merched y Wawr Pontypridd yn falch i gael dod ynghyd yn heulwen braf mis Medi ym Mharc Ynys Angharad. Braf gweld aelodau yn dod at ei gilydd yn mwynhau cyfeillgarwch  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Helen Prosser i ranbarth Y De Ddwyrain

Cangen Bro Radur

Mae aelodau cangen Bro Radur yn cyfarfod yn wythnosol pan mae’r tywydd yn caniatad yn Insole Court, Llandaf.  Ar dudalen Bro Radur plis.  

Noson Shwmae Su’mae i Ranbarth Y De Ddywrain

Nos Iau yma – noson gyda Mererid Hopwood

Cyfarfod Seiber Merched y Wawr Caerdydd

Cyfarfod Seiber Merched y Wawr Caerdydd! 8fed o Fedi, 2020 Mae’n amlwg bod aelodau’r gangen yn giamstars ar zoom bellach a braf felly oedd gweld llond sgrîn o wynebau cyfarwydd  …Darllen mwy  »

Cangen Cwm Rhymni yn cyfarfod

Dosbarthu rhifyn newydd y Wawr. Clonc ond cadw pellter cymdeithasol ym Mharc Penalltau.

Dysgwraig y flwyddyn yn y De Ddwyrain

Ein Llywydd Rhanbarth Eluned Davies-Scott yn sgwrsio gyda Fiona Collins Dysgwraig y flwyddyn yng gwrs Calan Prifysgol De Cymru ar y 3ydd o Ionawr 2020.

Gwasanaeth Carolau y De Ddwyrain

Trwy gydweithio mi allwn ni wneud gwahaniaeth ac mae’r diolch i chi holl aelodau a gwirfoddolwyr Merched y Wawr. Diolch yn fawr i waith tîm, trefnus, brwdfrydig a chyfeillgar Cangen  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Medi

   • Hydref

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Gorffennaf

   • Tachwedd

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249