Rhanbarth Y De-ddwyrain

Arddangosfa Merched y Wawr yn agor yng Nghaerdydd

Roedd y Gymraeg y byrlymu yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd ar Ddydd ein Nawddsant eleni pan ddaeth aelodau MyW y De-ddwyrain ynghŷd ar gyfer agoriad swyddogol Arddangosfa gan dair Cangen a Chlwb Gwawr y brifddinas fel rhan o “Stori Caerdydd”. Roedd y cyfan yn wledd i’r llygaid. Diolch enfawr i’r rhai a gyfranodd at yr Arddangosfa ac i’n Swyddog Datblygu gweithgar, Shirley Williams, am ei gwaith diwyd yn casglu, trefnu a gosod y paneli a’r gwaith crefft. Bydd yr Arddangosfa yno am 3 mis ac anogwn bawb sy’n ymweld â’r Brifddinas i fynd i’w gweld.

Pleser o’r mwyaf oedd cael croesawu ein cyn-lywydd Cenedlaethol, Gill Griffiths, i’w hagor a chawsom araith rymus iawn ganddi.

Diolch hefyd i Tegwen Morris am ymuno â ni ar y dydd.

Agoriad swyddogol Arddangosfa gan dair Cangen a Chlwb Gwawr y brifddinas fel rhan o “Stori Caerdydd

Agoriad swyddogol Arddangosfa gan dair Cangen a Chlwb Gwawr y brifddinas fel rhan o “Stori Caerdydd

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Gorffennaf

   • Tachwedd

 • Dyddiad: 04/05/2019 - 04/05/2019
  Amser: 14.30 - 16.30

  Gwyl Wanwyn y Rhanbarth

  Cwrt Insole, Llandaf. CF5 2LN


  Mwy o wybodaeth

  poster Gwyl Wanwyn 19

  Archebwch docynnau i aelodau eich cangen cyn 3ydd Ebrill oddi wrth:

  Mrs. Avril Pickard

  44 Vaughan Avenue

  Llandâf

  Caerdydd

  CF5 2HS

  Siec yn daladwy i Merched y Wawr, Bro Radur.

  Anfonir y tocynnau ymlaen atoch.

   

   

   

 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249