STAFF MERCHED Y WAWR

Tegwen Morris
Tegwen MorrisCyfarwyddwraig Cenedlaethol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1JH

Ffôn: 01970 611 661 Ffacs: 01970 626 620

E-bost swyddfa@merchedywawr.com

Jayne Jones
Jayne JonesRheolwr y Ganolfan Genedlaethol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH

Ffôn: 01970 611 661

E-bost canolfan@merchedywawr.com

Delyth Rees
Delyth ReesSwyddog Gweinyddol Cenedlaethol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH

Ffôn: 01970 611 661

E-bost swyddfa@merchedywawr.com

Miriam Garratt
Miriam GarrattSwyddog Cyllid Cenedlaethol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH

Ffôn: 01970 611 661

E-bost: miriam@merchedywawr.com

Swyddogion Datblygu

Jên Dafis
Jên DafisY De-ddwyrain a De Powys
Ffôn: 07971 523 249

E-bost: jen@merchedywawr.cymru

Anwen Williams
Anwen WilliamsGogledd Ddwyrain Cymru
Garnedd Isa, Peniel, Dinbych. LL16 4TD

Ffôn: 01745 550 362

E-bost: anwenwilliamsmyw@hotmail.co.uk

Yvone Davies-Grdzicka
Yvone Davies-GrdzickaCaerfyrddin
Llys y Wern, Bangor Teifi, Llandysul SA44 5BD

Ffôn: 01559 362 148

E-bost: yvonneg156@btinternet.com

Hazel Thomas
Hazel ThomasCeredigion a Phenfro
Ffôn: 07973 840 285

E-bost:

Freda Jones Williams
Freda Jones WilliamsGogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
Maesgadfa, Cwmtirmynach, Y Bala LL23 7EB

Ffôn: 01678 520 412

E-bost: freda.williams@hotmail.co.uk

Menna Lewis
Menna LewisSwyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg
ebost:
Ffôn: 07792 823 837

Swyddogion Hyrwyddo Clybiau Gwawr

Bronwen Wright
Bronwen WrightGogledd Cymru
Ffôn: 01978 762 243

E-bost: bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk

Angharad Gwilliam
Angharad GwilliamDe Cymru
angharadclybiaugwawr@btinternet.com
Lowri Steffan
Lowri SteffanDe Cymru
Ebost:
Ffôn: 07977 408 730
Jên Dafis
Jên DafisDe Cymru
jen@merchedywawr.cymru

Rhif ffôn: 07971 523 249