STAFF MERCHED Y WAWR

Tegwen Morris
Tegwen MorrisCyfarwyddwraig Cenedlaethol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1JH

Ffôn: 01970 611 661 Ffacs: 01970 626 620

E-bost swyddfa@merchedywawr.com

Jayne Jones
Jayne JonesRheolwr y Ganolfan Genedlaethol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH

Ffôn: 01970 611 661

E-bost canolfan@merchedywawr.com

Delyth Rees
Delyth ReesSwyddog Gweinyddol Cenedlaethol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH

Ffôn: 01970 611 661

E-bost swyddfa@merchedywawr.com

Miriam Garratt
Miriam GarrattSwyddog Cyllid Cenedlaethol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH

Ffôn: 01970 611 661

E-bost: miriam@merchedywawr.com

Swyddogion Datblygu

Shirley Williams
Shirley WilliamsY De-ddwyrain a De Powys
12 Groes Lon, Rhiwbeina, Caerdydd. CF14 6JT

Ffôn: 02920 615 243

E-bost: shirleywilliams642@gmail.com

Anwen Williams
Anwen WilliamsGogledd Ddwyrain Cymru
Garnedd Isa, Peniel, Dinbych. LL16 4TD

Ffôn: 01745 550 362

E-bost: anwenwilliamsmyw@hotmail.co.uk

Yvone Davies-Grdzicka
Yvone Davies-GrdzickaCaerfyrddin
Llys y Wern, Bangor Teifi, Llandysul SA44 5BD

Ffôn: 01559 362 148

E-bost: yvonneg156@btinternet.com

Elizabeth Evans
Elizabeth EvansCeredigion a Phenfro:
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys. SY20 8JR

Ffôn: 01970 832 745

E-bost: elizabeth.evans25@btinternet.com

Freda Jones Williams
Freda Jones WilliamsGogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
Maesgadfa, Cwmtirmynach, Y Bala LL23 7EB

Ffôn: 01678 520 412

E-bost: freda.williams@hotmail.co.uk

Swydd wagSwyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg
Cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol
01970 611 661
swyddfa@merchedywawr.cymru

Swyddogion Hyrwyddo Clybiau Gwawr

Bronwen Wright
Bronwen WrightGogledd Cymru
Ffôn: 01978 762 243

E-bost: bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk

Angharad Gwilliam
Angharad GwilliamDe Cymru
angharadclybiaugwawr@btinternet.com

Prosiect Treftadaeth y Loteri

Meryl Davies
Meryl DaviesRheolwr y Prosiect
Alaw Roberts
Alaw RobertsSwyddog Maes y Gogledd
alawroberts78@gmail.com
Branwen Davies
Branwen DaviesSwyddog Maes y Gogledd
branwendavies@hotmail.com