Llywyddion

Aberconwy:

Alma Dauncey Roberts, Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ

Arfon:

Helen Gwyn , Treannedd, 7 Ffordd Segontiwm, Caernarfon, Gwynedd LL55 2LL

Caerfyrddin:

Beti Wyn James, Cartref, Heol Bethlehem, Pwll Trap, San Clêr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA33 4AN

Ceredigion:

Enid Evans , Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB

Colwyn:

Sheila Dafis, Cilgwyn, Llansannan, Sir Conwy LL16 5HL

Dwyfor:

Ann Pierce Jones, Hendre Cennin, Garndolbenmaen, Gwynedd LL51 9EX

De Powys:

Dim Pwyllgor Rhanbarth, Cangen Y Bannau a Changen y Fenni

Glyn Maelor:

Mair Roberts, 9 Rhodfa Gwilym, Llanelwy, St Asaph LL17 0YP

Gorllewin Morgannwg:

Jean Bowen, Hilldene, Heol y Graig, Trebannws, Abertawe SA8 4BA

Maldwyn Powys:

Eleanor Jones , Y Garth, Llanbrynmair, Powys SY19 7AB

Meirionnydd:

Buddug Medi McParlin, Berwynfa, Heol y Domen, Y Bala, Gwynedd. LL23 7RS

Môn:

Margaret Roberts, Bryn Ael, Pencaernisiog, Ty Croes, Ynys Môn LL63 5SA

Penfro:

Jill Lewis , Lluest, Llanglydwen, Hendygwyn ar Dâf, Sir Gaerfyrddin SA34 OXP

Y De-ddwyrain:

Bronwen Green, 20 Hunter Close, Tŷ Du, Casnewydd NP10 OAX

Ysgrifennyddion

Aberconwy:

Maureen Hughes, Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG

Arfon:

Nia Gruffydd, 6 Ty’n Llan, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 5UB

Caerfyrddin:

Iona Morgan , Ynyswen, Heol Bethlehem, Pwll Trap, San Clêr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA22 4AN

Ceredigion:

Sandra Lake, Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN

Colwyn:

Glenys Williams, Penygraig Bach, Llansannan, Sir Conwy LL16 5HE

Dwyfor:

Ann Stephens Jones , Dwygarn, Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Gwynedd LL53 6EG

De Powys:


Glyn Maelor:

Deryl Roberts, Ffrith Isa, 7 Bodafon, Llanrhaeadr, Dinbych LL16 4NE

Gorllewin Morgannwg:

Catrin Stevens, 10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX

Maldwyn Powys:

Catherine Davies, Gilwern, Llanbrynmair, Powys SY19 7DZ

Meirionnydd:

Nia Wyn Davies, Tanybryn, Frongoch, Y Bala, Gwynedd LL23 7NT

Môn:

Ann Jones, Wern, Talwrn, Llangefni, Ynys Môn LL77 7TF

Penfro:

Angharad Booth-Taylor, Cae Gwyn, Rhosfach, Llangolman, Clunderwen. Sir Benfro. SA66 7JR

Y De-ddwyrain:

Vivien Lee, 17 Paxton Walk, Tŷ Du, Casnewydd NP10 OAT

Trysoryddion

Aberconwy:

Gwyneth O. Jones, Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ

Arfon:

Brenda Jones, Delfryn, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 7YL

Caerfyrddin:

Mair Griffiths , Penplas, Llangynog, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA22 5BX

Ceredigion:

Jacqueline Edwards ac Olwen Jones, Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)

Colwyn:

Elinor Davies, Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD

Dwyfor:

Christine Jones, Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH

De Powys:


Glyn Maelor:

Menna M. Jones , Erw Fair, Tan y Castell, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DQ

Gorllewin Morgannwg:

Jaci Gruffudd, 41 Hazel Road, Glanmor, Abertawe SA2 OLU

Maldwyn Powys:

Meira Evans, Gesail Ddu, Foel,Trallwng, Powys SY21 ONZ

Meirionnydd:

Bethan Edwards, Perthi, Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA

Môn:

Linda Lloyd Owen, Erw Las, Llanbedrgoch, Ynys Môn LL76 8TZ

Penfro:

Susan Carey , Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 ODG

Y De-ddwyrain:

Eirwen Williams, 26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 0LS

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau

Aberconwy:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Arfon:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Caerfyrddin:

Yvonne Davies-Grodzicka, Caerfyrddin

Ceredigion:

Elizabeth Evans, Ceredigion a Phenfro

Colwyn:

Anwen Williams, Gogledd Ddwyrain Cymru

Dwyfor:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

De Powys:

Shirley Williams, Y De-Ddwyrain a De Powys

Glyn Maelor:

Anwen Williams, Gogledd Ddwyrain Cymru

Gorllewin Morgannwg:

Lauren Evans , Gorllewin Morgannwg a Hyrwyddo Clybiau Gwawr y De

Maldwyn Powys:

Freda Jones Williams

Meirionnydd:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Môn:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Penfro:

Elizabeth Evans, Ceredigion a Phenfro

Y De-ddwyrain:

Shirley Williams, Y De-Ddwyrain a De Powys