Llywyddion

Aberconwy:

Alma Dauncey Roberts, Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ

Arfon:

Mary Roberts, Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE

Caerfyrddin:

Ruth Morgan, Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB

Ceredigion:

Eirlys Morgan, Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG

Colwyn:

Jen Roberts, Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP

Dwyfor:

Elizabeth Williams, Y Felin, Llwyndyrus, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NG

De Powys:

Dim Pwyllgor Rhanbarth, Cangen Y Bannau a Changen y Fenni

Glyn Maelor:

Eirwen Jones, 7 Maes Hyfryd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1FA

Gorllewin Morgannwg:

Nest Davies, Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA

Maldwyn Powys:

Marian James, 10 Myrtle Drive, Trallwng, Powys SY21 7HZ

Meirionnydd:

Mona Hughes, Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER

Môn:

Gladys Pritchard, Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF

Penfro:

Ann Howells, Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT

Y De-ddwyrain:

Catherine Watkin Thomas, Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ

Ysgrifennyddion

Aberconwy:

Maureen Hughes, Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG

Arfon:

Mair Price, Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA

Caerfyrddin:

Pat Rowlands, Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE

Ceredigion:

Elizabeth Evans, Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR

Colwyn:

Olwen Evans, Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP

Dwyfor:

Catherine Morris, Rhydolion, Llangian, Pwllheli, Gwynedd LL53 7LR

De Powys:


Glyn Maelor:

Nia Wynn Davies, Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DT

Gorllewin Morgannwg:

Mererid Morgan, Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE

Maldwyn Powys:

Mary Steele, Eirianfa, Llanfair careinion, Powys SY21 0SP

Meirionnydd:

Eirian Roberts, Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP

Môn:

Catherine Jones , Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS

Penfro:

Ann Siriol Davies, Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU

Y De-ddwyrain:

I'w phenodi

Trysoryddion

Aberconwy:

Gwyneth O. Jones, Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ

Arfon:

Pat Jones, 59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR

Caerfyrddin:

Ann Phillips, Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU

Ceredigion:

Jacqueline Edwards ac Olwen Jones, JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)

Colwyn:

Elinor Davies, Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD

Dwyfor:

Christine Jones, Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH

De Powys:


Glyn Maelor:

Margaret Bryan Williams, Rhiwbebyll Isaf, Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4NA

Gorllewin Morgannwg:

Jaci Gruffudd, 41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU

Maldwyn Powys:

Meira Evans, Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys SY21 ONZ

Meirionnydd:

Bethan Edwards, Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA

Môn:

Margaret Roberts, Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA

Penfro:

Susan Carey , Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG

Y De-ddwyrain:

Eirwen Williams, 26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau

Aberconwy:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Arfon:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Caerfyrddin:

Jane Morgan, jane@merchedywawr.cymru

Ceredigion:

Hazel Thomas, E-bost: hazel@merchedywawr.cymru

Colwyn:

Anwen Williams, Gogledd Ddwyrain Cymru

Dwyfor:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

De Powys:

Shirley Williams, Y De-Ddwyrain a De Powys

Glyn Maelor:

Anwen Williams, Gogledd Ddwyrain Cymru

Gorllewin Morgannwg:

Menna Lewis, E-bost: menna@merchedywawr.cymru

Maldwyn Powys:

Freda Jones Williams

Meirionnydd:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Môn:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Penfro:

Hazel Thomas, E- bost: hazel@merchedywawr.cymru

Y De-ddwyrain:

Jên Dafis, E-bost jen@merchedywawr.cymru