Llywyddion

Aberconwy:

Alma Dauncey Roberts, Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ

Arfon:

Mary Roberts, Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE

Caerfyrddin:

Ruth Morgan, Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB

Ceredigion:

Enid Evans , Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB

Colwyn:

Sheila Dafis, Cilgwyn, Llansannan, Sir Conwy LL16 5HL

Dwyfor:

Elizabeth Williams, Y Felin, Llwyndyrus, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NG

De Powys:

Dim Pwyllgor Rhanbarth, Cangen Y Bannau a Changen y Fenni

Glyn Maelor:

Eirwen Jones, 7 Maes Hyfryd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1FA

Gorllewin Morgannwg:

Jean Bowen, Hilldene, Heol y Graig, Trebannws, Abertawe SA8 4BA

Maldwyn Powys:

Marian James, 10 Myrtle Drive, Trallwng, Powys SY21 7HZ

Meirionnydd:

Buddug Medi McParlin, Berwynfa, Heol y Domen, Y Bala, Gwynedd. LL23 7RS

Môn:

Eluned Jones, Maes Mawr, Llanfechell, Ynys Mon LL68 0SE

Penfro:

Jill Lewis , Lluest, Llanglydwen, Hendygwyn ar Dâf, Sir Gaerfyrddin SA34 OXP

Y De-ddwyrain:

Catherine Watkin Thomas, Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ

Ysgrifennyddion

Aberconwy:

Maureen Hughes, Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG

Arfon:

Nia Gruffydd, 6 Ty’n Llan, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 5UB

Caerfyrddin:

Pat Rowlands, Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE

Ceredigion:

Sandra Lake, Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN

Colwyn:

Glenys Williams, Penygraig Bach, Llansannan, Sir Conwy LL16 5HE

Dwyfor:

Catherine Morris, Rhydolion, Llangian, Pwllheli, Gwynedd LL53 7LR

De Powys:


Glyn Maelor:

Nia Davies, Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DT

Gorllewin Morgannwg:

Catrin Stevens, 10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX

Maldwyn Powys:

Mary Steele, Eirianfa, Llanfair careinion, Powys SY21 0SP

Meirionnydd:

Enid Evans a Eirian Roberts, Lluest, Sarnau, Y Bala, Gwynedd LL23 7LG (E.E); Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP (E.R)

Môn:

Catherine Jones , Clwch Lon Tarw Porth Llechog Amlwch

Penfro:

Ann Siriol Davies, Fferm y Capel, Mynachlogddu, Sir Benfro SA66 7RU

Y De-ddwyrain:

Shan Morgan, 98 Heol Penylan, Penylan, Caerdydd CF23 5HX

Trysoryddion

Aberconwy:

Gwyneth O. Jones, Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ

Arfon:

Brenda Jones, Delfryn, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 7YL

Caerfyrddin:

Ann Phillips, Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU

Ceredigion:

Jacqueline Edwards ac Olwen Jones, Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)

Colwyn:

Elinor Davies, Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD

Dwyfor:

Christine Jones, Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH

De Powys:


Glyn Maelor:

Menna M. Jones , Erw Fair, Tan y Castell, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DQ

Gorllewin Morgannwg:

Jaci Gruffudd, 41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU

Maldwyn Powys:

Meira Evans, Gesail Ddu, Foel,Trallwng, Powys SY21 ONZ

Meirionnydd:

Bethan Edwards, Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA

Môn:

Linda Lloyd Owen, Erw Las, Llanbedrgoch, Ynys Môn LL76 8TZ

Penfro:

Susan Carey , Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG

Y De-ddwyrain:

Eirwen Williams, 26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 0LS

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau

Aberconwy:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Arfon:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Caerfyrddin:

Swydd yn wag, Caerfyrddin

Ceredigion:

Hazel Thomas, E-bost: hazel@merchedywawr.cymru

Colwyn:

Anwen Williams, Gogledd Ddwyrain Cymru

Dwyfor:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

De Powys:

Shirley Williams, Y De-Ddwyrain a De Powys

Glyn Maelor:

Anwen Williams, Gogledd Ddwyrain Cymru

Gorllewin Morgannwg:

Menna Lewis, E-bost: menna@merchedywawr.cymru

Maldwyn Powys:

Freda Jones Williams

Meirionnydd:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Môn:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Penfro:

Hazel Thomas, E- bost: hazel@merchedywawr.cymru

Y De-ddwyrain:

Jên Dafis, E-bost jen@merchedywawr.cymru