Y Foel a Llangadfan yn Casglu Sbwriel

Mae canghennau Merched y Wawr ar draws Cymru’n cymryd rhan ym mhrosiect y Llywydd eleni drwy gasglu sbwriel o amgylch ardaloedd leol. Bwriad prosiect Meirwen Lloyd ydy casglu hyd at 6,000 o fagiau sbwriel. Dyma cangen Y Foel a Llangadfan yn gwneud eu rhan!