O eiriau mwyn fy iaith,

Anwylaf chwi,

A’u plethu wnaf yn dynn

O gylch fy nghalon i;

Ni chaiff na gormes hir na’r un sarhâd

Fyth ddwyn oddi arnom ni ein hiaith a’n gwlad

Byrdwn:

Ein hiaith a’n gwlad, fe’u caraf fwy a mwy;

Fe bery popeth hardd tra paront hwy.

O enwau gwyn fy mro,

Ar dy a nant,

Fe ganant yn fy ngho,

Nes dod yn eiddo’r plant;

Ni chaiff yr estron hy na thwyll na brad

Fyth ddwyn oddi arnom ni ein hiaith a’n gwlad.

Byrdwn

O hiraeth hen y tir

Sydd dan fy nhraed,

Ti gadwyd gan fy hil

Trwy ddirfawr chwys a gwaed;

Fe gadwyf hyn am byth i mi’n goffâd

Mai’n heiddo annwyl ni yw’n hiaith a’n gwlad.

Byrdwn:

Geiriau: D. Jacob Davies

Dewiswyd y gân uchod fel canlyniad i gystadleuaeth ym 1969. Trwy bleidlais yn y Cyngor Cenedlaethol fe ddewisiwyd tôn: Pencerdd Silyn (Elfed Owen).

Cliciwch yma i lawrlwytho’r gerddoriaeth