Gallwch ymuno gyda Merched y Wawr mewn cangen, clwb neu fel aelod unigol. Y gost ydyw: £18.00 am flwyddyn (o fis Medi hyd fis Medi)

Os oes diddordeb gennych i sefydlu Clwb neu Gangen neu i ymuno fel aelod unigol cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 neu swyddfa@merchedywawr.com

Gallwch hefyd brynu aelodaeth unigol i ffrind, ac fe fyddant yn derbyn gwahoddiadau i ddigwyddiadau cenedlaethol gan gynnwys yr Ŵyl Haf, ciniawau’r llywydd a’r Penwythnos Preswyl ynghyd â derbyn 4 rhifyn o’r Wawr drwy’r post.  Dyma anrheg wych i Gymry Cymraeg oddi cartref.