Cangen Merched y Wawr Abersoch
Croeso i gangen Merched y Wawr Abersoch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Einir Wyn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Abersoch

Dyma ail gyfarfod y gangen allan yn yr awyr agored.  Darllenodd Anna Jones, un o’r aelodau, gerdd ‘Cloeon’ a ysgrifennodd a stori am ‘Bro Fy Mebyd’.  Hefyd, llun o’r aelodau’n  …Darllen mwy  »

Cangen Abersoch yn ail gwrdd!

Dyma ein cyfarfod cyntaf eleni ac er mai ar nos Fercher cyntaf y mis rydan ni’n arfer cyfarfod fel arfer – rhy fuan a gormod o fisitors o gwmpas –  …Darllen mwy  »

Cangen Abersoch yn dathlu diwrnod Shwmae Su’mae

Rhai o aelodau Cangen Abersoch, disgyblion ac athrawon yr Ysgol, Cyngor Cymuned Llanengan a swyddogion Hunaniaith Cyngor Gwynedd a Chymraeg Mewn Busnes yn dosbarthu pecynnau o amgylch siopau’r pentref.    …Darllen mwy  »

Gŵyl Wanwyn Rhanbarth Dwyfor

Cynhaliwyd Gŵyl Wanwyn Dwyfor yn Abersoch ar y 6ed o Ebrill. Enillodd Elisabeth Peate o gangen Golan y darian am y marciau uchaf i unigolyn a changen Abersoch y darian  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Abersoch yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gwyl Wanwyn Dwyfor

Llongyfarchiadau i Gangen Abersoch – Enillwyr y darian am y marciau uchaf yn yr Wyl Wanwyn.

Aelodau Abersoch yn gynhyrfus yng Nglasfryn

Rhai o aelodau cangen Abersoch yn barod i fowlio deg yng Nglasfryn.

Abersoch yn cystadlu yng Ngwyl Wanwyn Dwyfor 2015

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Rhagfyr

 • Cangen Abersoch
  Rhanbarth Dwyfor
  Man Cyfarfod: Neuadd Abersoch
  7.00 Nos Fercher 1af y mis

  2019
  Medi 4 - Ymweld a Chwt Tatws Daloni
  Hydref 2 - Dod i adnabod..Ken Hughes
  Tachwedd 6 - Gwehyddu â Meinir Tanrallt
  Rhagfyr 4 - Cinio Nadolig

  2020
  Ionawr 8 - Brethyn Cartref
  Chwefror 5 - Dylan Huws, Cwmni Da
  Mawrth 4 - Dathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill 1 - Gweilch Glasfryn - Gwenan Williams
  Mai 6 - Trip i Nant Gwrtheyrn
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Einir Wyn
  Fferm Cae Du, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd LL53 7HT
  01758 712 434
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwladys Thomas
  Carrog, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd LL53 8NL
  01758 730 670
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Meryl Davies
  Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST
  01758 770 691
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth Griffiths
  Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX
  01766 810 610
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883