Cangen Merched y Wawr Amlwch
Croeso i gangen Merched y Wawr Amlwch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Edna Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Amlwch yn Dathlu 50

Cangen Amlwch yn dathlu 50 mlynedd yng ngwesty Dinorben, Amlwch ar y 14eg o Dachwedd.

Noson yng nghwmni Ellen Jones, Cwmni ‘Nel’

Y wraig wadd yng nghyfarfod mis Ebrill Cangen Merched y Wawr Amlwch  oedd Mrs Ellen Jones o’r Gaerwen. Bu Mrs Jones yn dilyn gyrfa fel athrawes Gwyddor Ty yn ysgolion  …Darllen mwy  »

Aelod o’r Gangen yn Lywydd Pwyllgor Celf a Chrefft Rhanbarth Môn

Cinio gwyl Ddewi a Sgwrs gan J R Williams

Croesawyd pawb i Glwb Golff Porth Llechog gan  Lywydd y gangen, Mrs Hefina Williams, Cawsom bryd bendigedig o fwyd yn y Clwb Golff, a diolchwyd i Declan a Rachel amdano,  …Darllen mwy  »

Sgwrs yng nghwmni Parch Gerallt Evans, Llangristiolus

Gwr gwadd y noson yng nghyfarfod Chwefror o Ferched y Wawr Amlwch oedd y Parch Gerallt Evans o Langristiolus.   Testun sgwrs y Parch Gerallt Evans oedd “Dros y Cownter”  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

 • Cangen Amlwch
  Rhanbarth Môn
  Clwb y Gorlan – ail nos Fercher y mis am 7 o’r gloch

  2019
  Medi 11 - Talu Aelodaeth - sgwrs a phaned
  Hydref 9 - Arfon Wyn - sgwrs a chan
  Tachwedd 13 - Dathlu'r Nadolig
  Rhagfyr 11 - Cinio Nadolig mewn gwesty lleol

  2020
  Ionawr 8 - Margaret Roberts - sgwrs "Bywyd a'i Gwaith"
  Chwefror 12 - Parch W H Pritchard - sgwrs 'Gwenu efo'r saint'
  Mawrth 11 - Dathlu Gŵyl Ddewi - gwesty lleol
  Ebrill 8 - Moes a Phryn
  Mai 13 - Cyfarfod Clwstwr
  Mehefin 10 - Ellis Wyn Roberts
  Gorffennaf 8 - Taith min nos
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catherine Jones
  Clwch, Lôn Tarw, Porth Llechor, Amlwch, Ynys Môn, LL68 8SS
  01407 831 420
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gladys Pritchard
  Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
  01407 726 090
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catherine Jones
  Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
  01407 831 420
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Roberts
  Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
  01407 810 658
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883