Cangen Merched y Wawr Bangor
Croeso i Gangen Merched y Wawr Bangor!
Avatar Ann Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bangor
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Capel Emaus
7.15 Nos Fercher olaf y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifenydd:
Meriel Parry
Y Bwthyn, Eithinog, Bangor, Gwynedd, LL57 2LE
01248 352 205
Officer Photo
Llywydd:
Glenda Jones
1 Lôn Ffrwd, Bangor, Gwynedd, LL57 2LG
01248 351 913
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Janet Roberts
Bryn Afon, Lôn Sydney, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1ET
01286 669 066
Officer Photo
Trysorydd:
Alison Carden
21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
01248 600 946
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883