Cangen Merched y Wawr Bangor
Croeso i Gangen Merched y Wawr Bangor!
Avatar Ann Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bangor
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Capel Emaus
7.15 Nos Fercher olaf y mis

Rhaglen 2019
25 Medi - Hyder Mewn Lliw - Cyngor gan Sonia Williams
30 Hydref - Cyfarwyddo Drama Deledu - Guto Williams
27 Tachwedd - Merched a'r Môr - Sgwrs gan Manon Evans
11 Rhagfyr - Cinio Nadolig - Noddfa Penmaenmawr

2020
29 Ionawr - Noson yng nghwmni aelodau Merched y Wawr, Penrhosgarnedd
26 Chwefror - Dathlu Gŵyl Ddewi
25 Mawrth - Hanes ac Ysgrifennu Creadigol - Ruth Richards, awdures o Fôn
29 Ebrill - Brethyn Cartref
Mai - Trip

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifenydd:
Meriel Parry
Y Bwthyn, Eithinog, Bangor, Gwynedd, LL57 2LE
01248 352 205
Officer Photo
Llywydd:
Gwyneth Jones
Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
01248 670 312
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Trysorydd:
Alison Carden
21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
01248 600 946
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883