Cangen Merched y Wawr Betws y Coed a’r Fro
Croeso i cangen Merched y Wawr Betws y Coed a’r Fro.
Avatar Eluned Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Betws y Coed a’r Fro’n Dathlu Gŵyl Ddewi a Dathlu’r Aur

Nos Iau, Mawrth yr ail bu cangen Betws y Coed a’r fro’n dathlu Gŵyl Ddewi ac yn dathlu penblwydd Merched y Wawr yn 50 oed. Croesawyd pawb gan Thelma Hughes, Llywydd y gangen.

Sefydlwyd y gangen yn y flwyddyn 1971.

Yn dilyn y wledd cafwyd datganiad hyfryd ar y delyn gan fam a merch sef Lisa ac Angharad.  Ymunodd yr aelodau i ganu ‘Ar hyd y Nos’  ac ‘Ar Lan y Môr’.

Cafwyd gwledd fendigedig wedi ei pharatoi gan Eleri Roberts

Cafwyd gwledd fendigedig wedi ei pharatoi gan Eleri Roberts

Sefydlwyd y gangen yn y flwyddyn 1971. Dyma un o aelodau gwreiddiol y gangen sef Dilys Thomas yn torri cacen Dathlu’r Aur gyda’r Llywydd presennol, Thelma Hughes

Sefydlwyd y gangen yn y flwyddyn 1971. Dyma un o aelodau gwreiddiol y gangen sef Dilys Thomas yn torri cacen Dathlu’r Aur gyda’r Llywydd presennol, Thelma Hughes

Yn dilyn y wledd cafwyd datganiad hyfryd ar y delyn gan fam a merch sef Lisa ac Angharad.

Yn dilyn y wledd cafwyd datganiad hyfryd ar y delyn gan fam a merch sef Lisa ac Angharad.

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Cangen Betws y Coed a’r Fro
  Rhanbarth Aberconwy
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Betws y Coed
  7.00 2ail Nos Iau y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 12 - Noson Adloniant
  Hydref 10 - Maldod gan Tsunami
  Tachwedd 14 - Catrin Jackson - Crefft
  Rhagfyr 2 - Carolau y Rhanbarth yn Eglwysbach
  Rhagfyr 12 - Cinio Nadolig

  2020
  Ionawr 9 - Brethyn Cartref
  Chwefror 13 - Sgidiau Esie - Blaenau Ffestiniog
  Mawrth 5 - Dathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill 9 - Menna Moore - Nyrsio yn y pumdegau
  Mai 14 - Gwibdaith
  Mai 16 - Gŵyl Y Pum Rhanbarth
  Mehefin 11 - Meryl Metcalfe - Y Fargen Orau
  Mehefin 18 - Ffair Haf y Rhanbarth - Tal y Bont
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eluned Williams
  Pendyffryn, Stryd y Bont, Dolwyddelan, Sir Conwy LL25 0SX
  01690 750 386
  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nan Williams ag Anwen Hughes
  Bryn Saith Eglwys, Llanddoged, Llanrwst, LL26 0BX // Y Glyn, Melin y Coed, Llanrwst
  01492 640859 // 01492 640288
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883