Cangen Merched y Wawr Bro Barti Ddu
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Barti Ddu. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Myfanwy Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bro Barti Ddu yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Plannu Cennin Pedr i ddathlu pen blwydd aur Merched y Wawr

Bu Merched y wawr Bro Barti Ddu yn gosod hanner cant o fylbiau cennin pedr ar ochr  y garreg BRO BARTI DDU  yn Casnewydd Bach i  ddathlu pen blwydd Aur  …Darllen mwy  »

Cangen Bro Barti Ddu yn dathlu Dydd Gwyl Dewi

“Nid yw’r felin heno’n Malu yn Nhrefin ym min y mor” Roedd y felin yn malu yng nghaffi “Y FELIN” yn Trefin pan fu James y perchennog yn darparu swper blasus i  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Tachwedd

 • Man cyfarfod – Hen Ysgol Casnewydd Bach – 7.30 y.h.

  Rhaglen 2019-2020

  2019
  Medi 3ydd – Richard Davies
  Medi 20fed - Cinio'r Rhanbarth yn Llwyngwair
  Hydref 1af - Dal i'w drefnu
  Tachwedd 5ed - Anne Morris
  Rhagfyr - Ffair Aeaf yn Ysgol Casmael

  2020
  Ionawr 7fed – Judith Harper
  Chwefror 4ydd - Barbara Thorne
  Mawrth - Cinio Gŵyl dewi - (dyddiad i’w drefnu)
  Ebrill 7fed Ymweld a Derw Glass, Boncath
  Mai 7 - Trefnu Rhaglen 2020 - 2021
  Mehefin (dyddiad i’w drefnu) – Trip y Llywydd.
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Myfanwy Evans
  Parcywen, Tufton, Clarbeston Road, Penfro, SA63 4TN
  01348 881 271
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730