Cangen Merched y Wawr Bro Cranogwen
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Cranogwen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Carol ap Dewi

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bro Cranogwen yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Bro Cranogwen - Man cyfarfod : Neuadd Goffa Pontgarreg
7.30 Nos Fawrth 1af bob mis

Rhaglen 2019-2020

2019
3 Medi - Noson o hen luniau, gwin a chawsm yng ngofal Enfys.
1 Hydref - Taith i 'Pumkin Patch: arddangosfa goginio a chinio
5 Tachwedd - Taith i 'Potsian' 4-6yh. - Swper yn y Pot Pupur, Cei Newydd
3 Rhagfyr - Moes a Phryn
13 Rhagfyr - (Gwener) - Cinio Nadolig yn y Pentre Arms

2020
7 Ionawr - Y Theatr Genedlaeathol - Llinos Jones
4 Chwefror - Esgyrn am Oes - Marye Wyvill
3 Mawrth - Cawl Gŵyl Dewi yn y Blue Bell, Cei Newydd
7 Ebrill - Margaret Huws yn dangos dillad (gyda changen y Mwnt a Ffostrasol)
5 Medi - Cyfarfod Blynyddol (a gwerthu llyfrau ail-law, a rhannu bwydydd)
Mis Mai neu Fehefin - Taith
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Carol ap Dewi
  Glaslwyn, Blaencelyn, Llandysul, Ceredigion SA44 6EU
  01239 654 594
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285