Cangen Merched y Wawr Bro Cyfeiliog
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Cyfeiliog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Catherine Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bro Cyfeiliog yn ail gwrdd

Dyma lun o aelodau Cangen Bro Cyfeiliog yn cwrdd ym mis Medi i ddechrau’r tymor newydd. Cawsant noson i gymdeithasu a gwledda yn y Penrhos, Cemaes. Braf oedd cael cyd-gwrdd  …Darllen mwy  »

Cangen Bro Cyfeiliog yn cyfarfod am daith gerdded

Dechreuodd Merched y Wawr Bro Cyfeiliog ei thymor newydd gyda thaith gerdded a phicnic gan ymbellhau ar y 5ed o Fedi. Cychwynnodd y daith o’r Ganolfan, heibio Bryncoch a throi  …Darllen mwy  »

Gwyl Ranbarth Maldwyn

                     

Llwyddiant Bro Cyfeiliog.

Alwena Pugh yn cyflwyno tlws i Beti Owen i’r aelod mwyaf teilwng yn 2017-18.

Llwyddiant Cangen Bro Cyfeiliog yn yr Wŷl Hâf.

Llinos Jones yn ennill cystadleuaeth Rhaglen Orau 2018-19 yn yr Wŷl Hâf ym Machynlleth.

Cyflwyno Tlws i Gangen Bro Cyfeiliog

Beti Owen yn cyflwyno Heulwen Jones a thlws i’r enillydd am fwyaf o bwyntiau yng nghystadlaethau’r mis yn ystod y flwyddyn 2018-19.

Cangen Bro Cyfeiliog yn ymweld a’r Ysgwrn.

Aelodau o’r Gangen yn ymweld a’r Ysgwrn Mehefin 2019.

Cangen Bro Cyfeiliog yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau Cangen Bro Cyfeiliog yn brysur iawn yn casglu sbwriel yn ddiweddar o gwmpas Llyn Clywedog i gefnogi prosiect y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd. Y nod yw i gasglu  …Darllen mwy  »

Cangen Bro Cyfeiliog yn Dathlu’r Aur

Merched y Wawr Bro Cyfeiliog, Llanbrynmair yn dathlu pen-blwydd y gangen yn 50 oed Nos Sadwrn, Chwefror 17eg a’r Ganolfan Gymdeithasol wedi ei haddurno i’r achlysur, daeth tyrfa dda o’r  …Darllen mwy  »

Cyflwyno tlws i’r aelod mwyaf teilwng Cangen Bro Cyfeiliog

Dyma lun o Margaret Jones (Llywydd) yn cyflwyno Heulwen Parry Jones gyda thlws i’r aelod mwyaf teilwng yn y Gangen 2015/16 yn eu cinio blynyddol ym mis Chwefror 2017.  
Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Ebrill

   • Mehefin

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

 • Cangen Bro Cyfeiliog
  Rhanbarth Maldwyn Powys
  Man Cyfarfod: Canolfan Gymunedol Llanbrynmair
  7.15 3ydd Nos Iau y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elisabeth Jones
  Swn yr Iaen, Llanbrynmair, Powys, SY19 7AB
  01650521815
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catrin Hughes
  Llais Afon, Llangadfan, Y Trallwng, Powys, SY21 0PW
  01938 820 594
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Avril Hughes
  Neuadd Ddu, Llangadfan, Y Trallwng, Powys, SY21 0PR
  07854 014391
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Meira Evans
  Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys SY21 ONZ
  01938 820 120
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  01678 521 883