Cangen Merched y Wawr Bro Ddyfi
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Ddyfi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Olga Maiden

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bro Ddyfi yn Casglu Sbwriel

Merched y Wawr Bro Ddyfi -Rhiain, Mary, Delyth, Gwenan ac Olwen-wedi bod wrthi’n casglu sbwriel tu allan i Fachynlleth.         

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bro Ddyfi yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  

Cangen Bro Ddyfi yn mwynhau noson o fowlio

Criw o ferched yn mwynhau  noson o fowlio yng Nghanolfan Hamdden Machynlleth. Trefnwyd y noson gan Nanw a Mona a’ r  hyfforddwraig  oedd Beti Fleming (rhes gefn ar y chwith).

Cangen Bro Ddyfi yn yr Wyl Ranbarth

 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

 • Cangen Bro Ddyfi
  Rhanbarth Maldwyn Powys
  Man Cyfarfod: Senedd-Dy Owain Glyndwr
  7.00 3ydd Nos Lun y mis

  2019
  Medi 16 - Arddangosfa Goginio a Blasu - Alma Evans, Dolgellau
  Hydref 19 - Gŵyl Rhanbarth
  Hydref 21 - Diana ac Eryl, Llandre - Crefftau
  Tachwedd 18 - Creu torch Nadoligaidd - Eleri Williams, Carno
  Rhagfyr 1 - Gwasanaeth Llith a Charol y Rhanbarth Caersws
  Rhagfyr 9 = Cyfarfod Nadolig i'w drefnu

  2020
  Ionawr 20 - Elinor Edwards, Llangadfan - Ffysiotherapydd
  Chwefror 17 - Map y Dre a Newid Hinsawdd
  Mawrth 18 - Cinio i Ddathlu'r Aur, Glan yr Afon, Pennal
  Ebrill 4 - Cinio Llywydd y Gogledd
  Ebrill 20 - Noson Yoga yng nghwmni Lisa Markham
  Mai 19 - Bowlio 10 Clarach a swper yn Nhreddol
  Mehefin 15 - Taith ddirgel - Te yn y Grug - Taith gerdded fer a the prynhawn
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Olga Maiden
  Llys Cerdd, Penegoes, Machynlleth, Powys SY20 8UL
  01654 702 896
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nelian Richards
  Ger-y-Parc, Dolerw Park Drive, Y Drenewydd, Powys SY16 2BA
  01686 627 410
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Delma Thomas
  Preseli, Stryd y Capel, Caersws, Powys SY17 5ED
  01686 688 538
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Meira Evans
  Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys SY21 ONZ
  01938 820 120
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  01678 521 883