Cangen Merched y Wawr Bro Radur
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Radur. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ruth Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bro Radur

Mae aelodau cangen Bro Radur yn cyfarfod yn wythnosol pan mae’r tywydd yn caniatad yn Insole Court, Llandaf.  Ar dudalen Bro Radur plis.

 

Gweld pob cofnod
Cangen Bro Radur
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Festri Capel y Methodistiaid
7.30 Nos Fercher 1af y mis

Rhaglen 2019
Medi 11 - Noson Agoriadol yng nghwmni Parti'r Efail
Hydref 2 - Sgwrs gan Dr Ffion Reynolds: Prosiect Archeoleg Bryn Celli Ddu, Ynys Môn
Tachwedd 6 - Sgwrs gan Peter Jones am fywyd gwaith ei dad, y cerflunydd Jonah Jones
Rhagfyr 4 - ‘Sbeisys ac Arogleuon Nadoligaidd’ yng nghwmni Luned Davies Scott

Rhaglen 2020
Ionawr 8 - ‘Pŵer Meddwlgarwch’ gyda Siwan Reynolds
Chwefror 5 - ‘Gwisgoedd Brenhinol Hampton Court’ gyda Branwen Roberts
Mawrth 4 - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 1- Noson y Dysgwyr yng nghwmni Eirian Dafydd
Mai 6 - Brethyn Cartref a Chyfarfod Blynyddol
Mehefin 3 - Cyfarfod ‘pnawn yn Sain Ffagan. Cyflwyniad gan Mared MacAleavy ar ddatblygiad Llys Llywelyn yn Sain Ffagan a’r crogluniau sydd yno.
Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Heulwen Jones
22 Blaenycoed, Radur, Caerdydd, CF15 8RL
02920 843 835
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249