Cangen Merched y Wawr Bro Tryweryn
Daeth cangen Bro Tryweryn yn fuddugol ym Mowlio Deg Rhanbarth Meirionnydd. 'Roedd Nia Rowlands, Margiad Davies, Bethan Thomas, Nia Wyn Davies, Liza Roberts a Kathleen Davies yn y tim. Nia Wyn Davies gafodd y sgor uchaf ar y noson.
Avatar Nia Wyn Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Canghennau Uwchaled a Bro Tryweryn yn dathlu Gŵyl Ddewi

Nos Lun, Mawrth yr ail ymunodd cangen Uwchaled a changen Bro Tryweryn yn Neuadd Cwmtirmynach i ddathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Meibion Jacob.

Gwledda’n Y Pale

Bu aelodau Cangen Bro Tryweryn yn gwledda a mwynhau yn y Pale.

Noson yng nghwmni Elfyn Llwyd

Bu Cangen Bro Tryweryn yn dathlu Gwyl Ddewi yng nghwmni Elfyn Llwyd.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bro Tryweryn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Bro Tryweryn
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Mynach
  7.30 Nos Lun 1af y mis

  2018
  Medi 3ydd - Bronwen Evans ‘Arddangosfa Goginio’
  Hydref 1af - Angharad Rhys ‘Cwiltio’
  Tachwedd 5ed - Elin Angharad ‘Gwaith Lledr’
  Rhagfyr 7fed - Cinio Nadolig ‘Bistro Llanrwst’

  2019
  Ionawr 7fed - Helen Williams ‘Lliwiau’
  Chwefror 4ydd - Arwel Morris ‘Sgwrs’
  Mawrth 4ydd - Dathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill 1af - Cyfarfod Blynyddol
  Mai 6ed - Lis Bickerton ‘Arddangos Blodau’
  Mehefin 3ydd - Taith o amgylch Pen Llyn
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd - Cofnodion:
  Nia Wyn Davies
  Tan y Bryn, 8 Glan Tryweryn, Frongoch, Y Bala, Gwynedd LL23 7NT
  01678 521 140
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883