Cangen Merched y Wawr Bryncrug
Croeso i gangen Merched y Wawr Bryncrug. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Avril Micali

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bryncrug
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Canolfan Bryncrug
7.30 Nos Wener olaf y mis

2018
Medi 28ain - Sgwrs gyda Mari Lisa
Hydref 26ain - Gwaith Lledr gyda Elin Angharad Evans
Tachwedd 29ain (Nos Iau) - 'Dylunio dy Dŷ' gyda Gwerfyl Harding

2019
Ionawr 25ain - Maureen a Julia - Hanes eu Taith i'r Himalayas
Chwefror 22ain - Cinio Dydd Gŵyl Ddewi
Mawrth 29ain - Noson yng nghwmni Simon Roberts, Warden Parc Cenedlaethol Eryri
Ebrill 26ain - Rowland Davies yn sôn am Hanes Dôl Cletwr

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair D Jones
2 Ffordd y Felin, Bryncrug, LL36 9NT
01654 710 822
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883