Cangen Merched y Wawr Bryneglwys a Llandegla
Croeso i gangen Merched y Wawr Bryneglwys a Llandegla. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gaynor Bryan Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Rhai o aelodau Cangen Merched y Wawr Bryneglwys a Llandegla yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Llwyddiant Gaynor Bryan Jones ym myd gosod blodau

Dyma lun o Gaynor Bryan Jones, Cangen Bryneglwys a Llandegla, Rhanbarth Glyn Maelor sy’n cael llawer o lwyddiant yn trefnu blodau.
Cangen: Bryneglwys a Llandegla
Lleoliad: Capel Llandegla
2.00 prynhawn Mercher olaf y mis

2019
Medi 25 - Eirwen Jones - Cadw'n iach wrth heneiddio
Hydref 30 - Mair Roberts, teithio
Rhagfyr 2 - Cinio Nadolig

2020
Ionawr - 'Yn fy llaw' yng ngofal Bet Edwards
Chwefror - Gŵyl Ddewi yng ngofal y Gymdeithas
Mawrth - Menna Jones - Gosod Blodau
Ebrill - Cyfarfod Blynyddol
Mai - I'w drefnu
Mehefin - Trip yng ngofal Brenda a Margaret
Gorffennaf - Ymweld a 'Llaeth y Llan'

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Gaynor Bryan Jones
Bryn Celyn, Lôn y Felin, Llanarmon-yr-Iâl, Yr Wyddgrug CH7 4QN
01824 780 620
Officer Photo
Llywydd:
Anwen Edwards
1 Cae Hir, Yr Wyddgrug CH7 1TZ
01352 758 216
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Carys Morgan
Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun LL15 1JA
01824 702 327
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362