Cangen Merched y Wawr Caerdydd
Croeso i gangen Merched y Wawr Caerdydd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nia Richards a Rhian Huws-Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Gwenan Gibbard yng nghwmni cangen Caerdydd

Dyma Gwenan Gibbard wythnos diwethaf gyda Cangen Caerdydd ar Zoom. Noson swyniarus a chofiadwy iawn.

Ruth Davies yn gosod blodau gyda changen Caerdydd

Ruth Davies yn sgwrsio’n ddifyr wrth greu gosodiad blodau Nadoligaidd yn Merched y Wawr Caerdydd. Dim llaesu dwylo – pawb wedyn yn ymgolli wrth efelychu gosodiad Ruth! Wedyn cyfle i  …Darllen mwy  »

Cangen Caerdydd yn ymweld a Sain Ffagan

Cafodd y gangen drip i Sain Ffagan heddiw i weld Llys Llewelyn a chael hanes y datblygiad newydd. Ysgogwyd hwy gan gyfraniad dwy o’u aelodau i greu un o’r crogluniau  …Darllen mwy  »

Cangen Caerdydd yn Casglu Sbwriel

Ar gyfer prosiect y Llywydd, y bwriad yw i gasglu 6000 o fagiau sbwriel ar draws Cymru. Bu Cangen Caerdydd yn casglu sbwriel gyda Ysgol y Berllan Deg a Chyngor  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Caerdydd yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Noson yng ngofal Heulwen Jones a’i chyfeillion

Heulwen Jones a’i chyfeillion ddaeth i ddiddanu’r gangen ar 13 Rhagfyr. Roedd pob un o’r cantorion a’r cyfeilydd medrus, Marged, mewn siwmper Nadolig. Dyna lle roedd robin a phengwin, Santa,  …Darllen mwy  »

Dr Lisa Hurt yn ymweld â Changen Caerdydd

Cymrawd ymchwil ac arbenigwraig ar epidemioleg yw’r Dr Lisa Hurt, a ymwelodd â’r gangen ar 10 Ionawr. Mae’n hyddysg yn y maes hwn sydd o bwys mawr i iechyd cyhoeddus:  …Darllen mwy  »

Grŵp Darllen Merched y Wawr, Caerdydd

Dyma lun rhai o’r criw sy’n cwrdd unwaith y mis, ar y dydd Iau olaf, am 1.30 y prynhawn, yn Llyfrgell Penylan i drafod llyfrau o bob math. Daw’r rhain  …Darllen mwy  »

Caryl Roese yn sôn am Lwyau Serch

Llwyau Serch oedd pwnc anerchiad Caryl Roese ar nos Fawrth 12 Ebrill. Aelod o’r gangen yw Caryl, cerddor a chrefftwraig nodedig. Fe welwch sawl enghraifft o’i gwaith yn arddangosfa’r Hen  …Darllen mwy  »

Catrin Hall yn ymweld â Changen Caerdydd

Catrin Hall, Cydlynydd Cymunedol Ambiwlans Awyr Cymru dros y De-ddwyrain oedd ein siaradwraig ym mis Chwefror. Disgrifiodd sut mae’r gwasanaeth yn ymateb i argyfyngau o fewn 3 munud i dderbyn  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Ebrill

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Caerdydd
  Rhanbarth Y De-Ddwyrain
  Man Cyfarfod: Eglwys Methodist Cyncoed
  7.00 2ail Nos Fawrth y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 10 - Cefyn Burgess - Adeiladu ar Draddodiad
  Hydref 8 - Trip i Sain Ffagan, Llys Llywelyn. Sgwrs gan Mared McAleavey
  Tachwedd 8 - Cwis Cenedlaethol
  Tachwedd 12 - Sioned Davies - Merched y Mabinogi
  Rhagfyr - Gwasanaeth Carolau y Rhanbarth
  Rhagfyr 10 - Ruth Davies - Gweithgaredd trefnu blodau ar gyfer y Nadolig.

  Rhaglen 2020
  Ionawr 14 - Nia Ceidiog - Dim ond rhif
  Chwefror 11 - Rhisart Arwel - Y Gitâr a fi
  Mawrth 10 - Panel Holi yn cynnwys - Delyth Jewell a Laura McAllister - Diwrnod Rhyngwladol y Merched
  Ebrill 14 - Gwyn Roberts - Tryweryn Cyfarfod Cyffredinol
  Mai - Gŵyl Wanwyn y Rhanbarth
  Mai 12 - Cinio Dathlu degmlwyddiant y gangen - Clwb Goff Cyncoed. Adloniant - Cor Canna
  Mehefin 9 - Arfon Haines Davies - Atgofion
  Gorffennaf - Trip

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nia Rhichards
  7 Stallcourt Avenue, Penylan, Caerdydd CF23 5AL
  02920 492 208
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Huws-Williams
  17 Llwyn y Grant Terrace, Penylan, Caerdydd CF23 9EW
  02920 493 222
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249