Cangen Merched y Wawr Caernarfon
Croeso i gangen Merched y Wawr Caernarfon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nan Hughes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Tim buddugol Cwis Hwyl Cenedlaethol

Tim buddugol y Cwis Hwyl Cenedlaethol – Tim o Gaernarfon, Arfon

Cangen Caernarfon yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau cangen Caernarfon yn casglu sbwriel o amgylch yr ardal yn ddiweddar fel rhan o brosiect y Llywydd Cenedlaethol. Dyma luniau ohonynt yn gweithio’n galed!  

Bowlio Deg Arfon

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan ym Mowlio Deg Arfon! Cangen Llanrug ddaeth yn gyntaf ac ail ar y noson. Cangen Deiniolen ddaeth yn drydydd. Jean Evans o Gangen Caernarfon  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Dyma lun hyfryd o’r rhan fwyaf o aelodau Cangen Caernarfon ym Mis Chwefror 2017. Gari Wyn oeddy gwr gwadd am y noson, a siaradodd yn huawdl am Gymry Llundain. Tynnwyd  …Darllen mwy  »

Gwyl Celf a Chrefft Arfon

 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Caernarfon
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: Yr Institiwt
  7.30 Ail Nos Fawrth y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 10 - Noson Agoriadol gyda Dylan a Neil y ddeuawd o'r Felinheli
  Hydref 8 - Adweitheg gyda chwmni Troedio
  Tachwedd 12 - Noson o Banorama gyda Geraint Thomas
  Rhagfyr 10 - Dathlu'r Dolig - Y Stablau, Llanwnda

  2020
  Ionawr 14 - Noson o adloniant cartrefol, sioe ffasiwn
  Chwefror 11 - Sgwrs gan Wil Aaron
  Mawrth 10 - Dathlu Gŵyl ein nawddsant yn y Fictoria, Llanberis
  Ebrill 14 - Comisiynydd yr Iaith - Mr Aled Roberts
  Mai 12 - Gwibdaith yr Haf
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nan Hughes
  Brynifan, Ffordd Llanberis, Rhosbodrual LL55 2BS
  01286 239 338
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Alison Carden
  21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
  01248 600 946
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883