Cangen Merched y Wawr Capel Garmon
Croeso i gangen Merched y Wawr Capel Garmon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Cwl a Ffit Capel Garmon

Dyma ni yn nghanol bwrlwm tymor yr hydref gyda chynnudd sylweddol yn nifer aeloda yn nghangen Cwl a  ffit MW Capel Garmon gyda teithia cerdded, beicio noddedig   ac hefyd braf  …Darllen mwy  »

Rali Tryweryn – Cangen Capel Garmon

RALI TRYWERYN NID YW CYMRU AR WERTH Ar lan Llyn Celyn ar 10fed o Orffennaf ymgasglodd miloedd o Gymru yn dyrfa enfawr i gefnogi’r ymgyrch ‘Nid yw Cymru ar Werth  …Darllen mwy  »

Criw Cwl a Ffit Capel Garmon

Gan fod  criw Cwl a ffit Capel  Garmon  yn gefnogwyr brwd o bêl droed ac yr Euros ymlaen a Chymru yn chwarae Twrci  heno aeth i criw i Giler Arms  …Darllen mwy  »

Cangen Capel Garmon yn crwydro!

Cangen Capel Garmon wedi bod ar daith dydd sadwrn yn nghyffunia Pentrefoelas wrth droed Mynydd Hiraethog ac am Parc Cwningod. Llôc wedi ei amgylchynu gan wal gerrig enfawr I gadw  …Darllen mwy  »

Clwb Cwl a Ffit Cangen Capel Garmon

Hanes heriau y mis – Un peth sy’n gymorth I Bob un ohnom o aelodau ‘r gangen ydi’r heriau personol sydd gan bon un ohonom i’w cyflawni erbyn diwedd Chwefror  …Darllen mwy  »

Criw Capel Garmon yn mynd ar daith gerdded

Cangen Capel Garmon a Penmachno yn Casglu Sbwriel

Dyma luniau o aelodau Capel Garmon a Penmachno o ranbarth Aberconwy yn brysur yn casglu sbwriel ger maes yr Eisteddfod fel rhan o brosiect y Llywydd Cenedlaethol. Nod y prosiect  …Darllen mwy  »

Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan yn Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy. Dyma luniau o fuddugwyr cystadlaethau y dartiau, gyrfa chwist cymar a dominos. Pob hwyl i chi fydd yn cystadlu ym  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Capel Garmon yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Tachwedd

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Capel Garmon
  Rhanbarth Aberconwy
  Man Cyfarfod: Neuadd Garth Garmon
  7.00 Nos Fercher 1af y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Marian Pyrs Owen
  Gallt y Celyn, Ysbyty Ifan, Betws y Coed, LL24 0PD
  07579 797 984
  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nan Williams ac Anwen Hughes
  Bryn Saith Eglwys, Llanddoged, Llanrwst, LL26 0BX // Y Glyn, Melin y Coed, Llanrwst
  01492 640859 // 01492 640288
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883