Cangen Merched y Wawr Capel Garmon
Croeso i gangen Merched y Wawr Capel Garmon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Rali Tryweryn – Cangen Capel Garmon

RALI TRYWERYN

NID YW CYMRU AR WERTH

Ar lan Llyn Celyn ar 10fed o Orffennaf ymgasglodd miloedd o Gymru yn dyrfa enfawr i gefnogi’r ymgyrch ‘Nid yw Cymru ar Werth ‘Oherwydd yng Nghymru mae pobl leol enwedig rhai ifanc yn cael eu prisio allan or farchnad dai gan estroniaid cyfoethog heb unrhyw ymrwymiad i’r gymdeithas leol !

Ynghyd a hyn roedd taith gerdded wedi ei threfnu a gychwynnodd o Lanfihangel y Pennant yn dilyn llwybr Mari Jones ac yn diweddu yn y Rali Fawr yn Nhryweryn .

Ymunodd dwy aelod o Gangen MYW Capel Garmon ar y cymal olaf o Wersyll yr Urdd Glan-llyn i Dryweryn  sef  Dilys Graig Goch a Marian Gallt Celyn er mwyn dangos  cefnogaeth  i’r ymgyrch . Taith oddeutu wyth milltir dan arweiniad Alun Puw ynghyd a aelodau o Gymdeithas yr Iaith  lle cerddwyd drwy bentre’ Y Parc ac ymlaen am ardal Rhyducha’ ac yna dilyn llwybrau i lawr at Tryweryn. Ar ôl cyrraedd yr Argae  roedd dwy aelod arall sef Leri, Bryn Ifan a Meri, Cefn Rhyd wedi dod i’n cyfarfod yna.

Cafwyd adloniant gan Eryrod Meirion, Dewi Pws , Band Samba ac eraill.  Ac anerchiadau gan  Mabon Ap Gwynfor AS , Dafydd Iwan, Menna Machreth, Cian Ireland a Hogan leol Anwen yn adrodd ei hanes yn ceisio prynu tŷ yn Nhrawsfynydd mor amhosib ydi !!

Roedd yn brofiad gwefreiddiol yn ein hysgwyd ag ofn beth a ddaw o’n cymunedau’!! Deffrwch wir a rhowch dreth dwywaith deirgwaith ar dai ha’ !!!

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Tachwedd

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Capel Garmon
  Rhanbarth Aberconwy
  Man Cyfarfod: Neuadd Garth Garmon
  7.00 Nos Fercher 1af y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Marian Pyrs Owen
  Gallt y Celyn, Ysbyty Ifan, Betws y Coed, LL24 0PD
  07579 797 984
  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nan Williams ac Anwen Hughes
  Bryn Saith Eglwys, Llanddoged, Llanrwst, LL26 0BX // Y Glyn, Melin y Coed, Llanrwst
  01492 640859 // 01492 640288
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883