Cangen Merched y Wawr Capel Newydd
Croeso i gangen Merched y Wawr Capel Newydd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Dewina George ac Ann Thomas

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Beryl George

Cael ein croesawu gan y Llywydd Cenedlaethol, Sandra Morris Jones oedd yn ddiddorol Yn ‘sgubor ffarm Penglais, bu cofrestru aelodau A chludo mae’r bysiau i Ganolfan y Celfyddydau.   Cyngerdd  …Darllen mwy  »

Cangen Capel Newydd yn cyflwyno siec i elusen

Cangen Capel Newydd yn cyflwyno siec o £875 i elusen Paul Sartori. Casglwyd yr arian wrth wneud Bore coffi, yn cynnwys raffl a stondinau.

“Croesi Pontydd” – penillion gan Beryl George

I Lanbed eleni eto Daeth Merched y Wawr i breswylio, Croeawyd ni gan Meryl ein Llywydd, A’r thema eleni oedd ‘Croesi Pontydd’. Ar ôl swper a chyfarch ein gili’, Daeth   …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Awst

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

 • Cangen Capel Newydd - Rhanbarth Penfro
  Man cyfarfod : Stafell Ddarllen, Capel Newydd – 7.30 y.h.

  Rhaglen 2019 - 2020

  2019

  Medi 12fed - Te a Thrysor
  Medi 20fed - Cyfarfod Blynyddol Rhanbarthol
  Tachwedd 3ydd - Yng nghwmni Mr Frank Barnett
  Tachwedd 7fed - Crefft Papur gyda Ann Howells
  Tachwedd 8fed Cwis Cenedlaethol
  Tachwedd 11eg - Pwyllgor Rhanbarth - Ffynonngroes yn Festri Capel Ebenezeer

  2020
  Ionawr 9fed - Crefft - Y ddwy Ann
  Chwefror 6ed - Straeon gan Lynn Thomas a Gareth Jones
  Chwefror 10fed - Bea yn Festri Capel Nebo
  Mawrth 5ed - Cawl - Caffi Beca
  Ebrill - Taith i Myddfai
  Ebrill 20fed - Pwyllgor Rhanbarth 0 Dinas yn Festri Tabor
  Mai 7fed - Trefnu rhaglen blwyddyn nesaf
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Thomas
  Pencoed, Capel Newydd, Sir Benfro SA37 OEH
  01239 841 555
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730