Cangen Merched y Wawr Casnewydd a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Casnewydd a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Vivien Lee

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Casnewydd

Merched y Wawr Casnewydd a’r Cylch yn mwynhau paned a chlonc yn yr awyr iach ar 8/7/21.  Braf iawn cael cwrdd wyneb yn wyneb unwaith eto i roi’r byd yn  …Darllen mwy  »

Cangen Casnewydd yn gwneud Yoga cadair

Merched y Wawr Casnewydd wedi mwynhau sesiwn Yoga cadair. Buom yn dawnsio llinell, dawnsio gwerin a gwneud symudiadau hybu iechyd da. Ffordd wych o ddechrau’r flwyddyn newydd.        …Darllen mwy  »

Siop a Siarad i’r Dysgwyr

Ar Chwefror y 16eg, bu aelodau Merched y Wawr Casnewydd a’r cylch yn cael hwyl yn arwain sesiwn ‘Siop a Siarad’ i’r dysgwyr yn ‘Cwtsh’. Mae’r gangen yn gyfrifol am  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Casnewydd yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cangen Casnewydd a’r Cylch yn dathlu Deugain

Yn 1975, fe gychwynnodd Cangen Gwent o Ferched y Wawr yng Nghasnewydd.  Erbyn hyn, mae mwy nag un cangen yn yr hen Went, felly rhai blynyddoedd yn ôl, fe newidiwyd  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Casnewydd
  Rhanbarth Y De-Ddwyrain
  Man Cyfarfod: Eglwys Bethesda, Tŷ Du
  7.30 2ail Nos Iau y mis

  Cyfarfodydd y gangen ar Zoom nes byddwn ni’n gallu cwrdd ym Methesda eto ar yr ail nos Iau yn y mis am 7.30 o’r gloch

  Rhaglen 20-21

  Medi 10fed: Cymdeithasu a rhannu ein hoff gerddi
  Hydref 8fed: Cwis gan Vivien (Cymru/Cerddoriaeth/Y Byd/Casnewydd)
  Tachwedd 12fed: Sgwrs ar goginio gan Eluned Davies-Scott
  Rhagfyr 10fed: Dathlu’r Nadolig – Cerdd, Carol a Stori
  Ionawr 14eg: Gwyliau Bronwen yn Ne America
  Chwefror 11eg: Sgwrs gan Siân Howley am ei bywyd a’i gwaith fel mil-feddyg
  Mawrth 11eg: Noson Lawen i ddathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill 15ed: Cyfarfod Blynyddol a dyfalu ble mae’r llun
  Mai 13eg: Leah Roberts o Theatr Glanyrafon
  Mehefin 10fed: Bwyd allan neu bicnic yn y parc

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Vivien Lee
  17 Paxton Walk, Tŷ Du, Casnewydd NP10 OAT
  01633 894 896
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249