Cangen Merched y Wawr Castell Nedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Castell Nedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenda Lloyd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Yr Athro Daniel Williams yn Diddanu Cangen Castell Nedd

Noson ddifyr yn gwrando ar yr Athro Daniel G Williams yn trafod “Cymreictod Cudd: Darllen Llenyddiaeth Saesneg Cymru” Diolch hefyd i aelodau cangen Afan am gefnogi’r noson  

Cyflwyno clustogau i Ysbyty Castell Nedd Port Talbot

Dyma lun o Aferil Curtis, aelod o Ferched y Wawr Castell Nedd, yn cyflwyno clustogau mewn ffurf calon i Sister Lisa Thomas ac un o’i nyrsys ar Ward A yn Ysbyty  …Darllen mwy  »

Tweli Griffiths ‘Yn ei Chanol hi’

Bu aelodau Canghennau Merched y Wawr Castell Nedd ac Afan yn mwynhau noson yng nghwmni Tweli Griffiths yn Soar-Maesyrhaf, Castell Nedd, yn ddiweddar. Roedd hi’n sgwrs ddifyr am hanes Tweli ac  …Darllen mwy  »
Cangen Castell-Nedd
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Man Cyfarfod: Glan yr Afon
2.00 Prynhawn Mercher olaf y mis
Medi 25 - Ymaelodi “Rhywbeth gwerthfawr i mi”
Hydref 30- Yr India- Irene de Lloyd
Tachwedd 25- Prynhawn o adloniant gyda Siôn Tomos Owen- Tŷ’r Gwrhyd 1.45
Ionawr 29- Y Samariaid- Margaret Jones
Chwefror 26 - Dathlu Dydd Gŵyl Dewi- Gwesty’r Castell 1pm
Mawrth 25 - Yr Eidalwyr yng Nghymru - Robat Powell
Ebrill 29 - Côr yr Olwyn Ddŵr
Mai20 - Te prynhawn- Ymuno â changen Gwaungors- Neuadd Gwaungors 2.30
Mehefin 24 - Taith ar y “ Copper Jack”

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Gwenda Lloyd
52 Heol Castell-Nedd, Rhos, Pontardawe, Abertawe SA8 3EB
01792 862 956
Officer Photo
Llywydd:
Nest Davies
Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
01792 862 901
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mererid Morgan
Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
01792 895 172
Officer Photo
Trysorydd:
Jaci Gruffudd
41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
01792 205 807
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Menna Lewis
E-bost: menna@merchedywawr.cymru
07792 823 837
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jên Dafis
jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249