Cangen Merched y Wawr Corwen
Croeso i gangen Merched y Wawr Corwen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Marian Thomas

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Corwen yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên. Mae 22 aelod yn y gangen ond nid oedd pawb yn bresennol.
Cangen Corwen
Rhanbarth Glyn Maelor
Man Cyfarfod: Festri Capel Seion
7:00 3ydd Nos Fercher

2019
Medi 18 - Taith gerdded Merched y Wawr (Rhanbarth)
Hydref 16 - John Rowlands - Pys Pêr
Tachwedd 20 - Janet Evans - RSPB Llanwddyn
Rhagfyr 18 - Cinio Nadolig

2020
Ionawr 15 - Eluned Jones - Ffotograffiaeth
Chwefror 19 - Nia Davies - Paentio ar Sidan
Mawrth 18 - Lisa Jones - Son am ei phrosiect diweddara
Ebrill 15 - Tsunami, Llanrwst
Mai 20 - Gareth Griffiths - Garddio
Mehefin 26 - Ymweld a Thŷ Mawr, Wybrnant
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Marian Thomas
  Fron Heulwen, Ty’n y Cefn, Corwen, Sir Ddinbych LL21 OER
  01490 412 579
  Officer Photo
  Llywydd:
  Anwen Edwards
  1 Cae Hir, Yr Wyddgrug CH7 1TZ
  01352 758 216
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Carys Morgan
  Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun LL15 1JA
  01824 702 327
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Bryan Williams
  Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych LL16 4NA
  01824 790 566
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362