Cangen Merched y Wawr Cylch Aeron
Avatar Marina James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cylch Aeron

       

Cangen Cylch Aeron ar daith!

Cinio blasus yn Odettes ar ol taith i Fryn Briallu dan arweiniad Rhian Haf i weld cofeb Iolo Morgannwg.        

Cylch Aeron yn casglu sbwriel am y 3ydd tro

Dyma’r trydydd tro i Gylch Aeron gasglu sbwriel ar gyfer prosiect Meirwen Lloyd y Llywydd o gasglu 6000 o fagiau sbwriel.

Carnifal Aberaeron

Cangen Cylch Aeron yn ennill yng Ngharnifal Aberaeron.                  

Noson Lawen – Cylch Aeron

Noson Lawen gan Merched y Wawr cangen Cylch Aeron

Cyflwyno Tarian Mair Kitchener Davies

Dyma Enid Evans, Llywydd Rhanbarth Ceredigion yn cyflwyno tarian Mair Kitchener Davies a thystysgrifau i ganghennau Melindwr a Chylch Aeron am y cynnydd mwyaf mewn aelodau. Daethant i’r brig gyda  …Darllen mwy  »

Cangen Cylch Aeron yn nodi canrif ers Mudiad y Syffrojets

Dyma lun o Ferched y Wawr Cylch Aeron yng nghwmni Elin Jones AC yng Ngarnifal Aberaeron eleni. Gwisgodd 18 o ferched y gangen i nodi canrif ers Mudiad y Syffrojets.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch Aeron yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Tarian Cynnydd Aelodaeth Newydd

Swyddogion y rhanbarth –  Megan Jones (Llywydd), Margaret James ( Trysorydd) a Mairwen Williams ( Ysgrifennydd) yn derbyn ail darian Goffa’r diweddar Mair Kitchener Davies gan Sandra Lake, Llywydd cangen  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Cylch Aeron
  Rhanbarth Ceredigion
  Man cyfarfod: Neuadd y Lleng Brydeinig
  7.30 Nos Fercher olaf y mis

  Rhaglen 2019-2020

  2019
  Medi 18fed - Noson Gymdeithasol - Stondin amrwyiol
  Medi 25ain - Ymweld a Chanolfan S$C Yr Egin, Caerfyrddin yn cynnwys bwffe
  Hydref 29-31 - Taith i Lundain i ddathlu penblwydd y Gangen yn 50
  Tachwedd 8fed - Cwis Cenedlaethol
  Tachwedd 27ain - Meinir Jones Lewis - "Ymhlith y Ser"
  Rhagfyr 13eg - Cinio Dathlu'r 50 yng Nghwesty Tyglyn Aeron
  Rhagfyr - Canu Carolau yng Nghartref Min-y-mor

  2020
  Ionawr 29ain - Lia Jones - "Harddwch"
  Chwefror 26ain - Dathlu Gwyl Ddewi yn y Cellar, Aberaeron - Gwr Gwadd, Ben Lake AS
  Marth 28ain - Cinio Llywydd y De- Gwesty Nantyffin
  Ebrill 25ain - Gwibdaith
  Mai 16eg - Gŵyl Haf MyW
  Mai 20fed - Ymweld a Bwthyn yr Amgueddfa a'r Lleiniau yn Llannon
  Medi 4-6 - Penwythnos Preswyl Merched y Wawr
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Marina James
  Y Darren, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 0EQ
  01545 571 030
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285