Cangen Merched y Wawr Cylch Teifi
Croeso i gangen Merched y Wawr Cylch Teifi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Marian Dawe

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Cylch Teifi - Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod: Festri Capel Mair - 7.30 Nos Fercher 1af y mis

Rhaglen 2019-2020

2019
Hydref 2 - Sandra Llewellyn: Taith i Nepal

2020
Ionawr 8 - Graham ac Angela Jones - Beicio Gwaed Cymru
Chwefror 5 - Noson yng nghwmni'r Dysgwyr
Chwefror 28 - (Nos Wener) - Cinio't Tair Cymdeithas yng Ngwesty'r Cliff, Gwbert tan ofal y Cymrodorion - 7:00 am 7:30
Adloniant gan Rhys Griffiths a;i ffrindiau
Mawrth 1 - (Nos Sul) - Oedfa'r Cymdeithasau yng ngofal Cylch Cinio Teifi yng Nghapel Mair Aberteifi am 6:00 y.h.
Anerchiad gan Tudur Dylan, Caerfyrddin
Ebrill 3 - Angharad Stobbs: Gweithio canhwyllau
Mai 6 - Cyfarfod Blynyddol
Tachwedd 6 - Eirwen Wyn Jones: Gwaith llaw - Cangen Castell Newydd Emlyn yn ymuno
Rhagfyr 5 - Cinio Nadolig yng Nghlwb Golff Aberteifi - Gwr gwadd - Dafydd Wyn Rees

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Marian Dawe
  Rhyd-y-Broga, Llangoedmor, Aberteifi, Ceredigion SA43 2LE
  01239 615 625
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285