Cangen Merched y Wawr Cylch y Mwnt
Croeso i gangen Merched y Wawr Cylch y Mwnt. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Dawn James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cylch y Mwnt yn dathlu 40!

Llongyfarchiadau i Merched y Wawr Cylch y Mwnt ar Ddathlu’r Deugain yng nghwmni hwyliog Bois y Gilfach yng ngwesty’r Cliff Y Gwbert. Diolch am noson hyfryd.          …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Cylch y Mwnt yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cylch y Mwnt - Rhanbarth Ceredigion
  Man cyfarfod: Hen Ysgol y Ferwig - 7.15 nos Iau olaf y mis

  Rhaglen 2019-2020

  2019
  Medi 5 - Noson yng ngofal Margaret Symmons
  Medi 26 - Ymweld ag 'In the Welsh Wind'. Tresaith
  Hydref 10 - Cwrdd Diolchgarwch: Elizabeth John yn gwasanaethu
  Hydref 24 - Brocera: celf a from mor
  Tachwedd 22 - Cinio dathlu 40: Gwesty'r Cliff
  Rhagfyr 5 - Gweithgareddau Nadolig

  2020
  Ionawr 34 Pot-Sian
  Chwefror 1 - Bore Coffi
  Chwefror 23 - Crempog a phaned
  Mawrth 26 - Cawl
  Ebrill 7 - Ymweld a Bro Cranogwen
  Ebrill 23 - Ymweld a'r Felin, Llandudoch
  Mai 14 - Cyfarfod Blynyddol
  Mai 20 - Taith Flynyddol


 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Auriol Williams
  Troed-y-rhiw Farm, Ferwig, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1RX
  01239 612 507
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285