Cangen Merched y Wawr Deiniolen
Croeso i gangen Merched y Wawr Deiniolen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar M. Beryl Owen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bowlio Deg Arfon

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan ym Mowlio Deg Arfon! Cangen Llanrug ddaeth yn gyntaf ac ail ar y noson. Cangen Deiniolen ddaeth yn drydydd. Jean Evans o Gangen Caernarfon  …Darllen mwy  »
Cangen Deiniolen
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Ty Elidir Deiniolen
7.00 3ydd Nos Lun y mis

Rhaglen 2019
Medi 16 - Troedio/Adweitheg yng nghwmni Anwen Thomas
Hydref 21 - Yr Ambiwlans Awyr - Alwyn Jones, Caernarfon
Tachwedd 18 - Gwneud Sebon - Vickie Hindle, Beddgelert
Rhagfyr - Cinio Nadolig

2020
Ionawr 20 - Y Stori tu ôl i'r llun - Dylan Arnold, Llanrug
Chwefror 17 - Iechyd y Llygad - Gwen Davies, Caernarfon
Mawrth - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 20 - Cadi Iolen - Prosiectau Amgueddfa Lechi
Mai 18 - Cwis yng ngofal John Edwards
Mehefin - Gwibdaith pentymor


 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  M. Beryl Owen
  Hafod, 11 Parc Muriau, Caernarfon, Gwynedd LL55 2YR
  01286 671 601
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Alison Carden
  21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
  01248 600 946
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883