Cangen Merched y Wawr Deiniolen
Croeso i gangen Merched y Wawr Deiniolen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar M. Beryl Owen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bowlio Deg Arfon

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan ym Mowlio Deg Arfon! Cangen Llanrug ddaeth yn gyntaf ac ail ar y noson. Cangen Deiniolen ddaeth yn drydydd. Jean Evans o Gangen Caernarfon  …Darllen mwy  »
Cangen Deiniolen
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Ty Elidir Deiniolen
7.00 3ydd Nos Lun y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Margaret Beryl Owen
Hafod, 11 Parc Muriau, Caernarfon, Gwynedd LL55 2YR
01286 671 601
Officer Photo
Llywydd:
Glenda Jones
1 Lôn Ffrwd, Bangor, Gwynedd, LL57 2LG
01248 351 913
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Janet Roberts
Bryn Afon, Lôn Sydney, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1ET
01286 669 066
Officer Photo
Trysorydd:
Alison Carden
21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
01248 600 946
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883