Cangen Merched y Wawr Deudraeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Deudraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenda Paul

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Susie yn dathlu 100 oed

Braint ac anrhydedd oedd i ni fel aelodau o’r gangen gael trefnu parti arbennig i un o’n haelodau ffyddlonaf, sef Mrs Susie Jones , Penrhyndeudraeth, ar achlysur ei phenblwydd yn  …Darllen mwy  »

Cyngerdd yn Neuadd Goffa Penrhyn

Am yr ail flwyddyn yn olynol o dan drefniant Merched y Wawr Cangen Deudraeth, cynhaliwyd cyngerdd yn Neuadd Goffa Penrhyn wrth i dair Ysgol leol sef Ysgol Hafod Lon, Ysgol  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Dilwyn Morgan

Mae’r cyfarfod cyntaf o Ferched y Wawr ar y dydd Llun olaf o fis Medi yn arwydd fod yr haf drosodd  a bod angen i ni chwilio am ddillad cynnes  …Darllen mwy  »

Cadwyn y Cob

Dydd Gwener, Mehefin 16eg – dyna beth oedd diwrnod i’w gofio – llwybr y Cob dan ei sang o bobol a phlant byrlymus oedd wedi ymgynnull i ddathlu hanner can  …Darllen mwy  »

Mis y Crwydro

Mis y crwydro yw’r mis yma wedi bod! Ar 16eg Mehefin trefnodd Cangen Deudraeth a Changen Porthmadog i ddathlu’r Aur drwy ddull unigryw iawn sef cysylltu dwy Ranbarth, sef Meirionnydd  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur yng nghwmni disgyblion hŷn Ysgolion Cefn Coch, y Garreg a Hafod Lon

Fel y gwyddom  sefydlwyd  cymdeithas newydd i ferched Cymru, gyda’r nod o roi lle urddasol i’r Gymraeg, yn mhentref y Parc yn ystod 1967. Eleni felly mae  Canghennau Cymru gyfan  …Darllen mwy  »

Cangen Deudraeth

Yn ystod y cyfarfod yr oedd gorchwyl drist iawn yn wynebu y llywydd Nefina sef, unwaith yn rhagor eleni , i gydymdeimlo â theulu dwy o’n haelodau a fu farw  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur ‘Cadwyn Cob’

Mis y crwydro yw’r mis yma wedi bod! Ar 16eg Mehefin trefnodd Cangen Deudraeth a Changen Porthmadog i ddathlu’r Aur drwy ddull unigryw iawn sef cysylltu dwy Ranbarth, sef Meirionnydd  …Darllen mwy  »

Cangen Deudraeth

Mae Cangen Deudraeth bob amser yn mwynhau noson o Frethyn Cartref a ‘doedd cyfarfod mis Ebrill ddim yn eithriad. Noson o ddoniau amrywiol yr aelodau drefnwyd a bu yn un  …Darllen mwy  »

Cangen Deudraeth yn mwynhau Cinio Gŵyl Ddewi

Mis y dathlu yw mis Mawrth ac, fel sawl Cymdeithas arall, bu Cangen Deudraeth yn mwynhau Cinio Gŵyl Ddewi . Y tro yma  ym Mryn Eisteddfod yng Nghlynnog y dewisiwyd  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Deudraeth
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  2018
  Medi 24ain - 'Byw a Bod yn Bwydo' gan Margaret Brychyni
  Hydref 29ain - 'Cadw Trefn a Chadw'n Ddiogel' gyda PCSO Paula Stewart
  Tachwedd 26ain - Noson yng nghwmni yr Amryddawn Alun Ffred
  Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Heliwr (12.00-12.30)

  2019
  Ionawr 28ain - 'Mentro' gyda Mirain Gwyn
  Chwefror 25ain - Noson y Dysgwyr, cyfle i chwarae gêm 'Chwilen' a sgwrsio
  Mawrth 25ain - 'Mwynhau Talentau Ieuenctid y Fro' gyda Band Pres John Glyn Jones
  Ebrill 29ain - Eirlys Jones Roberts yn 'Dysgu Cerdd-Dramor'
  Mai 20fed - 'Hwyl ar Ganu gydag Ysgolion y Fro'
  Mehefin 3ydd - Taith yr Haf i'r Gerddi Bodnant

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Lona Jones
  36 Maes Gerddi, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LE
  01766 515 746
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883