Cangen Merched y Wawr Dinas
Croeso i gangen Merched y Wawr Dinas. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Glesni James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith Flynyddol Cangen Dinas

  Dyma lun o MyW Cangen Dinas, Penfro ar eu taith flynyddol nhw tu fas Castell Penfro, Gallwch chi weld Richard Davies yn y cefndir.  Cawson ni ein tywys o  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Dinas yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cyfarfod cyntaf y tymor Cangen Dinas, Penfro

Dyma lun o aelodau Merched y Wawr Dinas yn mwynhau yn yr haul ar noson  cyfarfod cyntaf o’r tymor.  Aethom am wâc bach a wedyn geson ni pryd o fwyd  …Darllen mwy  »

Cangen Dinas yn ymweld â Chastell Aberteifi

Bu aelodau Cangen Dinas ar ymweliad â Chastell Aberteifi yn ddiweddar.

Gwyl Dewi yn Abergwaun

Ar ddydd Sadwrn, Chwefror 28 treuliodd aelodau o ganghennau Trefdraeth a Dinas brynhawn yn sgwrsio efo dosbarth y dysgwyr yn Ysgol Bro Gwaun. Bu’ n brynhawn diddorol i’r aelodau ac  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Gorffennaf

   • Tachwedd

 • Man cyfarfod : Festri Tabor - 7.00 y.h.

  Rhaglen 2019-2020

  Rhaglen 2019
  Medi 17eg – Swper a chlonc yn y Ship Aground, Dinas
  Hydref 15fed – Brwydr y Preselau - Gan Hefin Wyn - gyda Changhennau Bro Ddewi, Llandudoch a Threfdraeth yn ymuno
  Tachwedd 19eg - Emyr Phillips - Taith i'r India
  Tachwedd 25/26 Ffair Aeaf
  Rhagfyr - 17eg - Blodau'r Nadolig - Annabel

  2020
  Ionawr 121ain - Gwaith Pwythau Croes - Malgwyn Owen
  Chwefror 19fed - 'Profiadau' Mari Wyn Evans
  Mawrth 1af – Cinio Gŵyl Dewi.
  Mawrth 17eg – Cyfarfod Blynyddol y gangen.
  Ebrill 21ain - Brethyn Cartref
  Mai 19eg – Taith Ddirgel.
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Glesni James
  6 Victoria Avenue, Abergwaun, Sir Benfro SA65 9DJ
  01348 873 965
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730