Cangen Merched y Wawr Dinbych a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Dinbych a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Cheryl Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Dinbych yn Casglu Sbwriel

Dyma Ann, Elizabeth a Nerys a fuodd yn casglu sbwriel ar ran cangen Dinbych a’r Cylch ar brynhawn braf ym mis Mehefin. Mae canghennau ar draws Cymru’n casglu sbwriel i  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Dinbych a’r Cylch yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cangen Dinbych ynweld â HWB Dinbych

Nos Lun, Mai 11eg, buom yn ffodus iawn i allu ymweld a HWB Dinbych, sef yr adeilad newydd ar Ffordd y Ffair, a cawsom ein croesa wu yno gan Mair Edwards,  …Darllen mwy  »

Gweithgareddau Cangen Dinbych

Mis Chwefror cawsom gyfle i estyn croeso i Gerwyn Williams, perchennog Bistro yn Betws y Coed a cawsom wledd yn ei wylio yn paratoi rhai o’r danteithion mae’n ei gynnig  …Darllen mwy  »

Merched y Wawr Dinbych yn dathlu Dydd Gwyl Dewi

Aeth 32 o aelodau Cangen Merched y Wawr Dinbych i Dafarn Y Porthmyn Rhewl Rhuthun i ddathlu Gwyl Dewi. Ar ôl cael llond bol o fwyd blasus cawsom orig yng nghwmni Meinir  …Darllen mwy  »

Cinio Nadolig Cangen Dinbych

Nol ar ddechrau Rhagfyr 2014 – bu Merched y Wawr yn dathlu’r Nadolig yn gwledda yn y Cinmel yn Llandyrnog.   Cafwyd bwyd blasus iawn, ac roedd pawb yn mwynhau.  Cawsom  …Darllen mwy  »

Hanesion Cangen Dinbych

Ar noson tan gwyllt – Tachwedd 5ed, cyfarfu Merched y Wawr yn Festri Capel y Fron yn ôl yr arfer.  Roeddem wedi gwahodd y dysgwyr ac fe’u croesawyd atom gan  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

 • Cangen Dinbych a’r Cylch
  Rhanbarth Glyn Maelor
  Man Cyfarfod: Festri Capel Y Fron
  7.30 Nos Fercher 1af y mis

  2019
  Medi 4 - Noson agoriadol y tymor yng nghwmni Elin Angharad
  Hydref 2 - Byw yn Iach gydag Eirian Lloyd Jones
  Tachwedd 6 - O Siapan i Llansannan efo Noriko Vernon
  Rhagfyr 4 - Dathlu'r Nadolig i'w drefnu

  2020
  Ionawr 8 - Noson mam a merch gyda Nia Wyn Jones a Mari
  Chwefror 5 - Lliw a Llun gyda Helen Williams, Diserth
  Mawrth 4 - Dathlu Gŵyl Dewi yn y Clwb Rygbi yng nghwmni Siwgr a Sbeis
  Ebrill 1 - Einir PG yn cyflwyno blodau'r Gwanwyn
  Mai 6 - Gweithdy Dawn bach!
  Mehefin 3 - Gwibdaith i'w threfnu
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Cheryl WIlliams
  Rosemeade, Llanrhaeadr Y.C., Dinbych LL16 4NL
  01745 890 615
  Officer Photo
  Llywydd:
  Anwen Edwards
  1 Cae Hir, Yr Wyddgrug CH7 1TZ
  01352 758 216
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Carys Morgan
  Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun LL15 1JA
  01824 702 327
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Bryan Williams
  Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych LL16 4NA
  01824 790 566
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362