Cangen Merched y Wawr Dolgellau
Croeso i gangen Merched y Wawr Dolgellau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhiannon Gomer

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Dolgellau yn ail gwrdd

  Merched y Wawr, Dolgellau Cyfarfu cangen Dolgellau o Ferched y Wawr b’nawn Mercher, Medi 16eg yn y maes parcio ger pont Llanelltyd! Roedd hi’n dywydd delfrydol i gwrdd yn  …Darllen mwy  »

Cangen Dolgellau yn Cyfrannu at Brosiect y Llywydd

Bu aelodau Cangen Dolgellau yn brysur yn casglu sbwriel ar lan yr afon Fawddach wythnos ddiwethaf.  

Aelod Merched y Wawr yn Dathlu’r 100

Llongyfarchiadau i Gwen Jones, Dolgellau oedd yn dathlu ei phen blwydd yn 100 oed! Dyma ychydig o luniau o’r dathliadau. Gellir darllen am ei hanes ym Mhapur Bro Llygad y  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Dolgellau yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  

Gwibdaith Cangen Dolgellau i Rhaeadr, Cwm Elan a Thregaron

Rhaeadr, Cwm Elan a Thregaron Ar ddiwrnod hynod braf, teithiodd 23 o aelodau Cangen Dolgellau i Raeadr Gwy ar gychwyn ein gwibdaith flynyddol, gan gyfarfod â’n tywysydd, Rob Lewis, dros  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Dolgellau
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Ty Siamas,
  7.30 Nos Fercher 1af y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Liz Griffiths
  Gwynfa, 12 Uwch y Maes, Dolgellau, LL40 1GA
  01341 423 124
  Officer Photo
  Llywydd:
  Olwen Jones
  Erw Wen, Ty'n Braich, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys, SY20 9LX
  01650 531 379
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Jones
  Henllys, Mallwyd, Machynlleth, Powys, SY20 9HS
  01650 531 405
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883