Cangen Merched y Wawr Dolgellau
Croeso i gangen Merched y Wawr Dolgellau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhiannon Gomer

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Dolgellau yn ail gwrdd

 

Merched y Wawr, Dolgellau

Cyfarfu cangen Dolgellau o Ferched y Wawr b’nawn Mercher, Medi 16eg yn y maes parcio ger pont Llanelltyd! Roedd hi’n dywydd delfrydol i gwrdd yn yr awyr agored, pawb a’i gadair a’i fflasg, ac roedd digonedd o le i gadw pellter cymdeithasol, er bod bron  i ddeg ar hugain yno.

Hwn oedd y tro cyntaf i ni ddod at ein gilydd ers mis Mawrth, ac fel y gallwch feddwl, roedd hen sgwrsio! Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr ac wedi cael budd o roi’r byd yn ei le.

Roedd yn gyfle i drosglwyddo’r awenau i’n Llywydd newydd sef Bethan Williams a’n Trysorydd newydd, Llinos Cadwaladr. Cyflwynwyd Cadwyn y Llywydd i Bethan gan Mai Parry Roberts, a diolchodd Bethan iddi am ei gwaith caled dros y ddwy flynedd diwethaf. Diolchwyd hefyd i Rhiannon Gomer ac Elliw Richards am eu gwaith trylwyr hwythau fel Ysgrifennydd a Thrysorydd y gangen. Buom yn trafod y ffordd ymlaen i ni yn ystod y cyfnod ansicr hwn, a phenderfynwyd cyfarfod yn yr awyr agored eto ym mis Hydref os bydd y tywydd yn caniatáu. Wedi hynny, byddwn gobeithio yn cyfarfod yn rhithiol, gan ddefnyddio Zoom.

 Braf iawn yw gallu cyhoeddi bod 33 aelod wedi ymaelodi erbyn hyn, ynghyd ag un aelod ategol.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Dolgellau
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Ty Siamas,
  7.30 Nos Fercher 1af y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nerys Roberts
  nerysffriddarw@yahoo.co.uk
  01341 423 134
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883