Cangen Merched y Wawr Dyffryn Ceiriog
Croeso i gangen Merched y Wawr Dyffryn Ceiriog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Myra Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Dyffryn Ceiriog yn Dathlu’r Deugain

Ar Nos wener 1af o Fai daeth aelodau a chyn aelodau Dyffryn Ceiriog a swyddogion cenedlaethol Merched y Wawr at ei gilydd yn Neuadd Goffa Ceiriog i ddathlu pen blwydd  …Darllen mwy  »
Cangen Dyffryn Ceiriog
Rhanbarth Glyn Maelor
Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Ceiriog
7:00 Nos Wener 1af y mis

2019
Medi 13 - Twm Elias yn sgwrsio am Hen Gymeriadau Cefn Gwlad
Hydref 4 - Elinor Hughes - Y Trallwng yn trafod adweitheg
Tachwedd 1 - Helen Williams - Dyserth
Rhagfyr 6 - Eryl Owain - Penmachno - Mynydda ydi bri Eryl

2020
Ionawr 3 - Cinio Nadolig yng ngwesty'r Hand, Llanarmon D C
Chwefror 7 - Bryn Davies, Llansilin - Y Gymraeg ym mhlwyf Llansilin
Mawrth 13 - Cinio Gŵyl Ddewi - Mulberry, Llwynmawr - Mair Tomos Ifans yn ein diddori
Ebrill 3 - Gyrfa chwilen yng ngofal Eleanor Jones
Mai 1 - Noson Brethyn Cartref, sgwrs a chlonc a chân
Mehefin 5 - Eirian a Edwin o Garrog - streuon o'r 'Steddfod
Gorffennaf - Gwibdaith i'w drefnu

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Jean Davies
Maes y Coed, Glyn Ceiriog, Llangollen, Sir Ddinbych, LL20 7NL
01691 718 333
Officer Photo
Llywydd:
Anwen Edwards
1 Cae Hir, Yr Wyddgrug CH7 1TZ
01352 758 216
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Carys Morgan
Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun LL15 1JA
01824 702 327
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362