Cangen Merched y Wawr Felinfach a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Felinfach a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Daphne Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Felinfach a’r Cylch yn Dathlu’r Aur

Cangen Felinfach a’r Cylch yn Dathlu’r Aur          

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Felinfach yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên.
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Felinfach a'r Cylch - Rhanbarth Ceredigion
  Man cyfarfod: Festri Tyngwndwn - 7.30 Nos Fercher olaf y mis

  Rhaglen 2019-2020

  2019
  Awst 28ain - Taith Gerdded, Bwyd i ddilyn - The Hungry Ram, Penuwch
  Medi 13eg - Noson yng ngofal Megan i godi arian i elusen haeddiannol
  Hydref 12fed - Te'r Dathlu - Bwyty 1176
  Hydref 27ain - Dilys Jones, Llanbadarn (Gynt) - Llyfr ffermio Tadcu
  Tachwedd 30ain - Cinio'r Dathlu
  Rhagfyr 19eg - Canu Carolau

  2020
  Ionawr 29ain - Cwis
  Chwefror 26ain - Dathlu Gwyl Dewi - Gosod Blodau a Bwyd
  Mawrth 25ain - Uwch-gylchu Dillad
  Ebrill 29ain - Noson gyda Brian yr Organ
  Mai 6ed - Cyfarfod Blynyddol
  Mai 20fed - Trip Blynyddol
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Daphne Evans
  Delfryn, Ystrad Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8AE
  01570 471 755
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285