Cangen Merched y Wawr Ffynnongroes
Croeso i gangen Merched y Wawr Ffynnongroes. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhian Bryan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Ffynnongroes yn rhoi hamperi i’r Ysgol Feithrin

Dyma Nest a Rhian Bryan yn rhoi yr hamperi a gwnaed gan cangen Ffynnongroes o Ferched y Wawr. Rhoddir i ysgol feithrin Eglwyswrw i’w rafflo. Gwobrau da iawn i rhywrhai  …Darllen mwy  »

Cangen Ffynnongroes yn ffilmio Jonathan

Noson hyfryd yn ffilmio rhaglen S4C Jonathan yn yr Egin Caerfyrddin. Cyfle i weld Jonathan Jiffy Davies a Sara Elgan. Diolch i Anti Winnie cangen Tegryn am drefnu llond bws  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf 2018 – Pot o Bicl

Dyma fuddugwyr y gystadleuaeth gwneud Pot o Bicl neu Bicilili yn y Ffair Aeaf 2018. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran! Lyn Guy o gangen y Bontfaen ddaeth yn 1af.  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Ffynnongroes yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Taith Ddirgel Cangen Ffynnongroes i Winllan Cwmderi

Bu aelodau Cangen Ffynnongroes ar wibdaith ddirgel i Winllan Cwm Deri yn Martletwy.  Yn ystod y noson etholwyd  Awen Evans yn Lywydd  a  Pam Griffiths yn Ysgrifennydd.  

Noson yng nghwmni ‘Prynhawn Da’ a Huw Fash

Cafwyd noson hwyliog yng nghwmni criw Prynhawn Da, a Huw Fash, a gwedd newid aelod lwcus. Ymunodd cangen Hendy Gwyn ar Daf â ni i fwynhau’r arlwy. 
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Gorffennaf

 • Man cyfarfod : Neuadd Ffynnongroes – Yr ail nos Iau yn fisol am 7.30 y.h.
  Rhaglen 2019-20

  2019
  Medi 12fed – Noson Blasu Gwin Cartref - Yng nghwmni Gwynfor Webb a Wendy Phillips
  Hydref 10fed – "Camu Ymlaen" Noson Cwis Hwyl - Yng ngofal Katrina Jenkins a Mair Thomas
  Tachwedd 14eg – "Camu tuag at Nadolig" Noson Brethy Cartref - Cwrdd yn hen Ysgol Eglwyswwrw
  Rhagfyr 13eg – "Traed ....pwy a wyr?" - Noson Canu Carolau - Cartref yr henped Glyn Nest - Cinio i ddilyn yng Ngwesty'r Emlyn.

  2020
  Ionawr 9fed – "Traed lan!" Noson Pilates (ar eich eistedd) - Yng nghwmni Sara Edwards - Abercych
  Chwefror 13eg – "Mi gerddaf gyda thi" - Noson Crefft Llwy Garu - Yng nghwmni Joanna Jones - Aberteifi
  Mawrth 14eg – "Ysgafn Droed" - Noson Gawl a Twmpath - Emyr Phillips yn galw! Cangen arall yn ymuno yn y dawnsio. Cwrdd yng Nghanolfan LLwynhirion, Brynberian.
  Ebrill 9fed – "Camu Nol" - Noson yng nghofal Delun Gibby - Merched trwy'r oesoedd. Cwrdd yn Ysgubor Castell Henllys
  Mai 14eg – T"Camau gwell" - Noson Gofal Traed - Gan Non Edwards
  Mai 18fed - "Gadel dim ond ol troed" - Noson Tacluso'r Pentref
  Mehefin 11eg – Taith ddirgel a pryd bwyd i ddilyn
  Gorffennaf 11eg - "Dilyn ol troed Jemeima" - Taith Gerdded

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Selby
  Crud yr Awel, Cnwc y Dintir, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AW
  01239 612 620
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730