Cangen Merched y Wawr Genau’r Glyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Genau’r Glyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nans Morgan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cerdded darn o Lwybr yr Arfordir

Rhai o aelodau cangen Merched y Wawr Llanfihangel Genau’r Glyn  Ceredigion yn cerdded darn o Lwybr yr Arfordir ar hyd glan y mor yn Y Borth Ceredigion  ar nos Lun  …Darllen mwy  »
Cangen Genau’r Glyn - Rhanbarth Ceredigion
Man Cyfarfod: Ysgoldy Bethlehem, Llandre - 7.30 3ydd Nos Llun y mis

Rhaglen 2019-2020

2019
Nos Lun Medi 16 - Noson Agoriadol
Nos Fercher Hydref 16 - MyW Wyre, Llanrhystud
Nos Lun Tachwedd 18 - Dwysli Peleg-Williams
Nos Fawrth Rhagfyr 3 - Eglwys Ysbyty Cynfyn Pontarfynach
Nos Lun Rhgfyr 9 - MyW Rhydypennau

2020
Nos Lun Ionawr 20 - Winifred Davies
Pnawn Sadwrn Chwefror 17 - Cinio Gŵyl Dewi yng Nghlwb Golff y Borth
Nos Lun Mawrth 16 - Yr Athro Gruffudd Aled Williams
Nos Lun Ebrill 20 - Llinos Dafis
Nos Lun Mai 18 - Cyfarfod Blynyddol
Prynhawn Sadwrn Mehefin 20 - Trip Blynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nans Morgan
Dolgwiau, Llandre, Bowstreet, Ceredigiom SY24 5LX
01970 828 487
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285