Cangen Merched y Wawr Gorseinon
Croeso i gangen Merched y Wawr Gorseinon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Margaret Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Grwp Trafod Llyfrau

Clwb llyfrau Canghennau Gorseinon a Phontarddulais Byddwn yn trafod cyfrol o farddoniaeth  ‘Mam Cerddi gan Famau Cerddi am Famau’ golygydd Mari George – cyhoeddwyd gan Cyhoeddiadau Barddas 2019 ar ddydd  …Darllen mwy  »

Noson Cangen Gorseinion ar Zoom

Cangen Gorseinion yn cyfarfod ar Zoom

Dyma Ann yn croesawu aelodau cangen Merched y Wawr Gorseinon i gyfarfod agoriadol tymor 2020-2021 heno ar Zoom. Roedd nifer dda wedi ymuno a gwrando ar hanes Daniel Rolles a  …Darllen mwy  »

Cangen Gorseinion

Grwp Cerdded Camu Mlan Gorllewin Morgannwg

Dyma dri llun o’r daith gerdded heddiw ar y llwybr ger Cronfa Ddwr Felindre y cyntaf ers mis Chwefror.  Roedd 16 o aelodau yno ac yn glynu at y rheolau  …Darllen mwy  »

Clwb Llyfrau Cangen Gorseinion a Phontarddulais

Clwb Llyfrau – cangen Gorseinon a Phontarddulais- Medi yr 11eg Rhanbarth Gorllewin Morgannwg   Cawsom drafodaeth ddiddorol iawn er gwaetha’r  ffaith nad oedd dim un ohonom wedi  cael blas ar  …Darllen mwy  »

Grwp Trafod Llyfrau

Ar 31 Gorffennaf cyfarfu Grwp Trafod Llyfrau Gorseinon a Phontarddulais dros Zoom unwaith eto. Braf oedd gallu croesawu Delyth Nicholas atom am y tro cynta. ‘Y Bwrdd’ gan Iwan Rhys  …Darllen mwy  »

Rhai o ganghennau Gorllewin Morgannwg ar daith!

Taith gerdded heddiw i lawr i’r Bae yng Nghaerdydd a draw dros yr argae cyn cael cinio a mynd nol ar y trên i Dregwyr. Eistedd ar y crocodeil mawr  …Darllen mwy  »

Grwp Trafod Llyfrau Gorseinon a Phontarddulais

‘Syllu ar Walia’, math o ‘hunangofiant’ neu fyfyrdodau gan yr aml-dalentog Ffion Dafis oedd llyfr mis Mai.  Cymysg oedd yr ymateb iddo, er yn edmygu ei dawn ysgrifennu a’i gonestrwydd  …Darllen mwy  »

Cangen Gorseinon yn Casglu Sbwriel

Aelodau o gangen Gorseinon, rhanbarth Gorllewin Morgannwg wrthi’n casglu sbwriel/ailgylchu yn rhan o brosiect y Llywydd sef casglu 6000 o fagiau sbwriel. Diolch iddynt am eu gwaith.        …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Hydref

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Gorseinon
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: yr Institiwt, Gorseinon
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  Medi 30 - Noson gerddorol gyda disgyblion Ysgol Gyfun Gŵyr
  Hydref 28 - Mae’n amser siarad am Iechyd Meddwl. “ Does dim stigma”
  Tachwedd 25 - Wynebu’r sialens o ddyfodol heb wrthfiotig- Dr Eleri Davies
  Rhagfyr 9 - Cymru mewn 100 gwrthrych- Dr Andrew Green
  Ionawr 27 - Gweithdy gyda Grace Birt o Abertawe
  Chwefror 24 - Cinio dathlu Gŵyl Ddewi a 50 penblwydd y gangen- yng nghwmni Jill Lewis , yr Is-lywydd.
  Mawrth 30 - Bywyd Amy Dillwyn- ‘ Y gwir yn fwy hynod na ffuglen’- Dr Carol Bell
  Ebrill 27 - Hanes cudd- Storiau menywod Caerfyrddin- Mary Thorley
  Mai 18 - Mehefin ac Ann- accordion a thelyn - ‘Y cyswllt Celtaidd’
  Mehefin 29 - Gwibdaith a chinio

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Margaret Williams
  Fferm Pontybrenin, Gorseinon, Abertawe SA4 6AY
  01792 892 903
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249