Cangen Merched y Wawr Gorseinon
Croeso i gangen Merched y Wawr Gorseinon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Margaret Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Grwp Trafod Llyfrau Gorseinon a Phontarddulais

‘Syllu ar Walia’, math o ‘hunangofiant’ neu fyfyrdodau gan yr aml-dalentog Ffion Dafis oedd llyfr mis Mai.  Cymysg oedd yr ymateb iddo, er yn edmygu ei dawn ysgrifennu a’i gonestrwydd yn trafod iselder a dibyniaeth ar alcohol a phynciau personol eraill. Ond rhaid cyfaddef mai’r erthyglau am ei theithiau ledled y byd oedd wedi plesio fwyaf.

 

Nofel hollol wahanol fydd gennym nesaf. Ar ddydd Gwener 14 Mehefin byddwn yn cynnal ein sesiwn ola’r  tymor ac edrychwn ymlaen at gwmni’r awdur Gareth W Williams i roi cefndir ysgrifennu’r gyntaf o’i nofelau ditectif, sef  ‘Y Teyrn’ (Gwasg Gomer). Dilynwn ymholiadau Inspector Arthur Goss i farwolaeth ymwelydd mewn tân ar faes carafanau yng ngorllewin Cymru, a hynny er gwaethaf dymuniad perchennog y maes carafanau i gau’r achos. Bellach mae ganddo ddwy nofel arall – Y Llinach ac Yr Eryr yn y gyfres hon. A gaiff darllenwyr y Grŵp Trafod Llyfrau eu hysgogi i’w darllen hwy tybed?

Byddwn yn cwrdd yn festri Capel Hope Seilo, Pontarddulais am 11 o’r gloch y tro hwn ac yna’n mynd a’r awdur am ginio i Ganolfan Arddio Pontarddulais – ffordd hyfryd i gloi blwyddyn arall o ddarllen a thrafod.

Ym mlwyddyn 2019-2020 byddwn yn cwrdd gyntaf ar Fedi 13eg  ac yn ôl yr arfer gofynnwn i’r aelodau ddod ag un llyfr a gyhoeddwyd yn 2019 i’w gyflwyno i’r Grŵp.  Gall fod o unrhyw genre – mwynhewch y darllen.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Hydref

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Gorseinon
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: yr Institiwt, Gorseinon
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Gwen Evans
  07986 847 598
  Officer Photo
  Llywydd:
  Aldyth Williams
  55 Glanbran Road, Gellifedw, Abertawe, SA7 9PD
  01792 818 114
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249