Cangen Merched y Wawr Groes
Croeso i gangen Merched y Wawr Groes. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Meinir H. Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Y Groes yn Dathlu’r Deugain

Croesawodd Eleri Ames, ein Llywydd Cenedlaethol, Meryl Davies, hefyd ein Swyddog Datblygu, Anwen Williams yn ogystal ậ chyn aelodau ac aelodau newydd. Cafwyd ychydig o hanes y gangen gan Meinir  …Darllen mwy  »
Cangen Groes
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau
7.30 2ail Nos Iau y mis

Rhaglen 2019
Medi 12 - 'Y Saithdegau' gyda Diane Roberts, Llangernyw
Hydref 11 - Croesawu Clwb Gaetway
Tachwedd 14 - 'Tyfu Llysiau' gyda Owain Roberts, Cerrig y Drudion
Rhagfyr 5 - Paratoi at y Nadolig gyda Mair Roberts, Trefnant

2020
Ionawr 9 - Gwaith Coed gyda Gwilym Davies
Chwefror 13 - 'Bywyd yn yr Heddlu' gyda PC Catrin Brown
Mawrth 14 - Dathlu Gŵyl Dewi a chroesawu dysgwyr. Cwis dan ofal Linda
Ebrill 9 - 'Darganfyddiad' Marc Williams, Nant Lladron
Mai 14 - Ymweld â Llwyn Tywysog
Mehefin 11 - Ymweld a Phont y Twr
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Meinir H. Jones
  Tŷ’r Efail, Groes, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 5RS
  01745 550 677
  Officer Photo
  Llywydd:
  Jen Roberts
  Trigfa, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
  01745 860 595
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Olwen Evans
  Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
  01745 860 675
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Elinor Davies
  Penllan Smithy, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Conwy LL22 8SD
  07713 618 762
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362