Cangen Merched y Wawr Henryd
Croeso i gangen Merched y Wawr Henryd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Laura Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Henryd yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Henryd
Rhanbarth Aberconwy
Man Cyfarfod: Neuadd Ysgol Henryd
7.00 Nos Iau olaf y mis

Rhaglen 2019
Medi 26 - Noson agoriadol yng nghwmni Triawd Creiniog, Llansannan
Hydref 31 - Sgwrs gan Meurig Rees, Tynygroes
Tachwedd 8 - Cwis Hwyl Cenedlaethol
Tachwedd 28 - Sgwrs gan Wil Aaron am Martha Hughes Cannon o Landudno
Rhagfyr 2 - Noson Garolau'r Rhanbarth yn Eglwysbach.
Rhagfyr 19 - Cinio Nadolig

2020
Ionawr 30 - Cyfoeth Naturiol Cymru gyda Ceri Morris
Chwefror 27 - Cinio Gŵyl Ddewi yn y gangen gyda'r delynores Nia Davies Williams
Mawrth 26 - Ffotograffiaeth gyda Ceri Llwyd
Ebrill 30 - Teilwrio gyda Gwyneth Ogwen Roberts
Mai 28 - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin 25 - Gwibdaith
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Annette Evans
  49 Bryn Castell, Conwy, LL32 8LF
  01492 596 487
  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nan Williams ag Anwen Hughes
  Bryn Saith Eglwys, Llanddoged, Llanrwst, LL26 0BX // Y Glyn, Melin y Coed, Llanrwst
  01492 640859 // 01492 640288
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883