Cangen Merched y Wawr Hwlffordd
Croeso i gangen Merched y Wawr Hwlffordd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jeanette Phillips

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Man cyfarfod : Neuadd yr Eglwys, Prendergast – ar nos Lun cyntaf y mis, oni nodir yn wahanol am 7.30.y.h.

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 2ail – Cinio yng Ngwesty Nant y Ffin, Llandissilio
Medi 20fed - Cyfarfod Blynyddol y Rhanbarth - Gwesty Llwyngwair
Hydref 7fed - Hazel Thomas, Swyddog Datblygu MyW - Beth y Hanes
Tachwedd 4ydd - Tomos Evans Caplan yr Heddlu
Tachwedd 11eg – Pwyllgor Rhanbar
Rhagfyr 2ail – Nia Haf Jones "Gwaith y Milfeddtg"

2020
Ionawr 6ed – Cinio.
Chwefror 3ydd – Sarah Williams - Gwaith Darlunio "Cwsg"
Chwefror 10fed - Pwyllgor Rhanbarth
Mawrth 2ail – Moyra James "Tameidiau o Ddefnydd"
Ebrill 6ed – Cyfarfod Blynyddol.
Ebrill 15fed = Pwyllgor Rhanbarth Festri Tabor, DInas
Mai 9fed– Trip Flynyddol
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Jeanette Phillips
  01437 891427
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730