Cangen Merched y Wawr Llan Ffestiniog

Avatar Janet Mair Lloyd Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llan Ffestiniog yn Dathlu’r Aur

Ar y 3ydd o Fawrth bu cangen Llan Ffestiniog yn dathlu’r aur yng ngwesty’r Seren, Llan Ffestiniog. Llywyddwyd y noson gan Nesta Evans, aelod hynaf y gangen ac un o’r  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llan Ffestiniog yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên Aelodau Cangen Merched y Wawr Llan Ffestiniog yn dathlu’r aur gyda’u bagiau  …Darllen mwy  »
Cangen Llan Ffestiniog
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Neuadd Y Pentre
7.30 Nos Lun 1af y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Janet Mair Lloyd Jones
Noddfa, 19 Heol yr Orsaf, Llan Ffestiniog LL41 4NN
01766 762 582
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883